Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys 2021–2027

Image

Euroopan komission työterveyttä ja -turvallisuutta koskevassa vuosien 2021–2027 strategiakehyksessä määritetään keskeiset tavoitteet ja toimet, joiden avulla parannetaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä valmistaudutaan talouden, väestörakenteen ja työnteon mallien nopeisiin muutoksiin.

Ensisijaiset strategiset tavoitteet

Strategiakehyksen kolmikantamallissa ovat mukana EU:n toimielimet, jäsenvaltiot, työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät päämääränään toteuttaa. Kehyksellä on kolme ensisijaista tavoitetta:

  1. muutoksen ennakointi ja hallinta vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä väestörakenteen muutoksessa
  2. työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyn parantaminen sekä Vision Zero -tavoitteeseen pyrkiminen työperäisten kuolemien osalta
  3. paremmat valmiudet tämänhetkistä ja tulevia terveyskriisejä varten.

EU-OSHAlla keskeinen tehtävä kehyksen toteuttamisessa

Strategiakehyksen onnistuminen riippuu siitä, miten hyvin se toteutetaan EU:n tasolla, kansallisesti sekä toimialoilla ja yrityksissä. Tässä yhteydessä ensisijaisen tärkeitä tekijöitä ovat tehokas täytäntöönpano, työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu, rahoitus, valistaminen ja tietojen kerääminen. EU-OSHAlla on sen laajan kumppaniverkoston ansiosta hyvät valmiudet edistää toimia, yhteistyötä ja näkemysten vaihtoa sekä strategiakehyksen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamista.

EU-OSHAn ennakoivien tutkimusten ja tilannekatsaushankkeiden tavoitteena on tunnistaa riskejä ja määrittää prioriteetteja. Lisäksi niiden avulla pyritään saamaan tietoa digitalisaatioon ja vihreisiin työpaikkoihin sekä stressiin ja psykososiaalisiin riskeihin liittyvien työsuojelukäytäntöjen ja -politiikan kehittämiseksi. EU-OSHA tarjoaa myös helppokäyttöistä materiaalia, jolla tuetaan ennaltaehkäisyn toteuttamista työpaikoilla käytännössä. Lisäksi se on laatinut lukuisia oppaita työntekijöiden terveyden suojelemiseksi pandemian aikana, olipa kyse sitten etulinjan työntekijöistä tai kotoa käsin työskentelevistä etätyöntekijöistä. Viraston osallistuminen EU:n etenemissuunnitelmaan karsinogeeneista ja sen Terveellinen työ -kampanjat ovat osoitus siitä, että EU-OSHA on sitoutunut edistämään ennaltaehkäisyn kulttuuria, EU:n työterveys- ja -turvallisuuspolitiikan kulmakiveä, kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tutustu EU:n työterveyden ja -turvallisuuden vuosien 2021–2027 strategiakehykseen