Kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER)

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ESENER-tutkimus (kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä) on kattava kyselytutkimus, jossa tarkastellaan, miten työterveys- ja työturvallisuusriskejä käytännössä hallitaan työpaikoilla Euroopassa.

Tuhansia yrityksiä ja organisaatioita eri puolilta Eurooppaa pyydetään vastaamaan kyselyyn, joka käsittelee

Haastatteluista saatavia tuloksia täydentävät sekundaarianalyysit, joihin kuuluu sarja perusteellisia tutkimuksia erityisistä aiheista. Näissä tutkimuksissa sovelletaan sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä, jotta saataisiin parempi käsitys kyselytutkimuksen keskeisimmistä tuloksista.

ESENER 2019

Kolmas kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER-3) toteutettiin vuonna 2019. Siihen liittyvä kenttätyö kattaa yli 45 000 yritystä eri kokoluokista ja kaikilta toiminnan aloilta 33 Euroopan maasta. 

Ensimmäisiä tuloksia on nyt saatavissa. Lisää raportteja ja graafista tietoa saadaan vuonna 2020 ja sen jälkeen.

ESENER 2014

ESENER 2009