Kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER)

Image

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ESENER-tutkimus (kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä) on kattava kyselytutkimus, jossa tarkastellaan, miten työterveys- ja työturvallisuusriskejä käytännössä hallitaan työpaikoilla Euroopassa.

Tuhansia yrityksiä ja organisaatioita eri puolilta Eurooppaa pyydetään vastaamaan kyselyyn, joka käsittelee

Haastatteluista saatavia tuloksia täydentävät sekundaarianalyysit, joihin kuuluu sarja perusteellisia tutkimuksia erityisistä aiheista. Näissä tutkimuksissa sovelletaan sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä, jotta saataisiin parempi käsitys kyselytutkimuksen keskeisimmistä tuloksista.

ESENER 2024

ESENER 2019

ESENER 2014

ESENER 2009