EU:n suuntaviivat

Lisäksi on erilaisia suuntaviivoja, joista esimerkkinä ovat Euroopan komission laatimat käytännön ohjeet riskien ehkäisyyn sovellettavista parhaista käytännöistä, neuvoston suositukset, Euroopan komission tiedonannot ja EU:n työmarkkinaosapuolten sopimukset.