EU:n suuntaviivat

Suuntaviivat eivät ole sitovia asiakirjoja. Niillä pyritään helpottamaan EU:n direktiivien täytäntöönpanoa.

Lisäksi on erilaisia suuntaviivoja, joista esimerkkinä ovat Euroopan komission laatimat käytännön ohjeet riskien ehkäisyyn sovellettavista parhaista käytännöistä, neuvoston suositukset, Euroopan komission tiedonannot ja EU:n työmarkkinaosapuolten sopimukset.