Työsuojelun varoitusjärjestelmät ja sairauden esiintymisen indikaattorien järjestelmät

Nykyinen käytäntö, jossa sairaudet tunnustetaan korvauksiin oikeuttaviksi, ei vastaa työpaikkojen todellista tilannetta.  EU-OSHAn pitämässä työperäisten sairauksien taakkaa käsitelleessä työpajassa todettiin, että raportointivelvoitteista ja avoimista ammattitautien luetteloista huolimatta ei useinkaan ole toteutettu järjestelmää, jossa aktiivisesti yksilöitäisiin mahdolliset työperäisten sairauksien tapausraportit, otettaisiin ne huomion kohteeksi ja toteutettaisiin niiden suhteen toimenpiteitä. Sairauden esiintymisen indikaattorien järjestelmät voivat auttaa ratkaisemaan tämän ongelman yhdistämällä raportteja suurelta määrältä asiantuntevia ja indikaattorijärjestelmistä koulutusta saaneita lääkäreitä tai muita koulutettuja asiantuntijoita (esim. työterveyshoitajat).