Työperäisten sairauksien tunnistamisessa käytettävät valmius- ja valvontamenetelmät EU:ssa – esitys muille kuin alan asiantuntijoille

Keywords:

Tässä muille kuin alan asiantuntijoille tarkoitetussa esityksessä esitellään tulokset merkittävästä valmius- ja valvontamenetelmiä koskeneesta hankkeesta, jossa pyrittiin tunnistamaan kehittymässä olevia työsuojeluriskejä ja uusia työperäisiä sairauksia.

Tutkimuksen avulla saadaan parempi käsitys tehokkaista valmius- ja valvontamenetelmistä ja näyttöön perustuvaa tietoa siitä, miten näiden menetelmien avulla voidaan tukea päätöksentekoa ja uusien työperäisten sairauksien ehkäisyä.

Englanninkielinen esitys on myös ladattavissa Slidesharesta

Lataa in: bg | de | en | nl | no | sk |