Työperäisten sairauksien tunnistamisessa käytettävät valmius- ja valvontamenetelmät EU:ssa – esitys asiantuntijoille

Keywords:

Tässä asiantuntijayleisölle tarkoitetussa esityksessä esitellään tulokset merkittävästä valmius- ja valvontamenetelmiä koskeneesta hankkeesta, jossa pyrittiin tunnistamaan kehittymässä olevia työsuojeluriskejä ja uusia työperäisiä sairauksia.

Tutkimuksen avulla saadaan parempi käsitys tehokkaista valmius- ja valvontamenetelmistä ja näyttöön perustuvaa tietoa siitä, miten näiden menetelmien avulla voidaan tukea päätöksentekoa ja uusien työperäisten sairauksien ehkäisyä.

Englanninkielinen esitys on myös ladattavissa Slidesharesta

Lataa in: en | no |