Ylimmän tason henkilöstö


Pääjohtaja

William Cockburn Salazar

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastossa vuodesta 1998 alkaen työskennellyt Cockburn Salazar on keskittynyt tutkimuksen koordinointiin ja kehittymässä oleviin riskeihin. Hän myös vastasi ensimmäisestä Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä käsitelleestä kyselytutkimuksesta (ESENER). Vuosina 2012–2021 hän johti EU-OSHAn ennaltaehkäisyn ja tutkimuksen yksikköä, jonka tehtävänä on kehittää viraston työturvallisuus- ja työterveyssisältöä. Vuodesta 2021 lähtien viralliseen pääjohtajanimitykseen saakka vuonna 2023 hän toimi väliaikaisena pääjohtajana.

Koulutus käsittää alemman korkeakoulututkinnon oikeustieteestä ja ylemmän korkeakoulututkinnon ergonomiasta. Ennen uraansa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastossa hän työskenteli yritysten turvallisuuskulttuuria tutkivana yliopistotutkijana ja yksityisellä sektorilla ergonomian asiantuntijana ja tutkimuspäällikkönä työsuojeluun liittyvissä hankkeissa.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo

Viestintä- ja pr-toimintayksikön päällikkö

Coming soon

Ennaltaehkäisy- ja tutkimusyksikön väliaikainen päällikkö

Coming soon

Resurssi- ja palvelukeskuksen päällikkö

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo aloitti Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastossa syyskuussa 2023. Resurssi- ja palveluyksikön päällikkönä hän johtaa tiimiä, joka hallinnoi henkilöstöhallinnon, rahoituksen, hankintojen, dokumentoinnin, sisäisen valvonnan ja tilojen hallinnan aloja.

Ennen tuloaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon Donianzu työskenteli yli 16 vuotta Euroopan kalastuksenvalvontavirastossa Vigossa, ensin talous- ja hankintajaoston päällikkönä ja myöhemmin resurssi- ja tieto- ja viestintätekniikan yksikön apulaispäällikkönä.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo