EU:n toimielimet

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on yksi EU:n hajautetuista virastoista ja erillinen EU:n elin. Virastolla on kuitenkin tiiviit viralliset ja epäviralliset suhteet EU:n toimielimiin ja moniin vastaaviin virastoihin. Näitä yhteyksiä se pitää yllä Brysselissä sijaitsevan yhteystoimistonsa kautta.

Virallisia suhteita EU:n toimielimiin ylläpidetään kolmella tavalla:

  1. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tarjoaa tietoa EU:n toimielimille sekä jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille ja työsuojeluyhteisölle. Toimielimet ovat viraston tuotteiden ja palvelujen ensisijaisia käyttäjiä.
  2. Euroopan komissio on edustettuna Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston hallintoneuvostossa, ja komissio on merkittävässä asemassa työohjelmia hyväksyttäessä.
  3. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvio on osa EU:n yleistä talousarviota, ja se laaditaan EU:n yleisessä talousarviomenettelyssä.

Myös epävirallisia suhteita on:

  1. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto kutsuu toimielinten edustajia osallistumaan erilaisiin hankkeisiinsa ja verkostoihinsa. Euroopan komission virkamiehiä toimii säännöllisesti viraston neuvoa-antavissa komiteoissa tai ohjauskomiteoissa. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston konferensseihin kutsutaan puhujia tai osallistujia komissiosta, Euroopan parlamentista ja muista EU:n elimistä.
  2. Virasto tekee toimielinten kanssa yhteistyötä hankkeissa ja tapahtumissa sekä työskentelee neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa tarjoamalla asiantuntemusta, puhujia ja muuta tukea puheenjohtajavaltion tapahtumiin. Euroopan parlamentin kanssa järjestetään myös yhteisiä tapahtumia.
  3. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on mukana EU:n toimielinten komiteoissa ja verkostoissa, kuten komission työterveyden ja työturvallisuuden neuvoa-antavassa komiteassa ja johtavien työsuojelutarkastajien komiteassa.
  4. Virasto antaa säännöllisesti tietoa Euroopan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun toimijoille ja alakohtaista työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua käsitteleville komiteoille ja tekee niiden kanssa yhteistyötä.

Euroopan komissio

Euroopan parlamentti

Euroopan unionin neuvosto