Lehdistöosio

Mitä uutta

EU-OSHA toivottaa tervetulleiksi kampanjan viralliset yhteistyökumppanit – eri alojen organisaatiot eri puolilta Eurooppaa, mukaan lukien yritykset ja...

Tämä kysely tarjoaa sidosryhmille ja viraston työstä hyötyville mahdollisuuden antaa palautetta organisaatiostamme ja sen toiminnasta. Palaute auttaa...

Tarpeesta parantaa mielenterveyttä työssä on tullut pandemian jälkeen entistä pakottavampi. EU-OSHAn tuorein raportti sisältää perusteellisen...

Osana Euroopan osaamisen teemavuotta Brysselissä järjestettiin 20. syyskuuta osaamista koskeva konferenssi Skills, skills, skills! Skills for people...

Uusi Terveellinen työ -kampanjasivusto on pian käytettävissäsi! Työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komission jäsen Nicolas Schmit...