You are here

Lehdistöosio

Mitä uutta
15/04/2016

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto käynnistää 15. huhtikuuta 2016 Brysselissä yhdessä Euroopan komission ja EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Alankomaiden kanssa vuosien 2016–2017 kampanjansa Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa. Uudessa kampanjassa keskitytään kestävään työhön ja terveenä ikääntymiseen työelämän alusta alkaen ja korostetaan riskien ehkäisemisen merkitystä koko työuran ajan.

Lehdistötiedotteet

15/04/2016 - 11:30

Euroopan komissio ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) yhteistyössä EU:n puheenjohtajamaan Alankomaiden kanssa käynnistivät tänään Brysselissä kaksivuotisen Euroopan laajuisen kampanjanTerveellinen työ – Elämän eri vaiheissa, joka on maailman laajin tätä aihetta käsittelevä kampanja. Kampanjan keskiössä ovat kestävä työ ja työturvallisuus ja -terveys ikääntyvän työvoiman näkökulmasta, ja sillä annetaan ajankohtainen muistutus siitä, että tämän päivän nuoret ovat huomisen ikääntyneitä työntekijöitä.

30/03/2016 - 02:00

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) julkaisee tänään raportin ESENER-2-tutkimuksesta (toinen kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä), jossa haastateltiin lähes 50 000:ta yritystä 36:sta Euroopan maasta vuonna 2014. Tutkimuksen keskeisinä aiheina olivat työsuojelun järjestäminen yleisesti sekä erityisesti psykososiaalisten riskien hallinta ja työntekijöiden osallistuminen työsuojeluun.