You are here

Lehdistöosio

Mitä uutta
01/09/2016
OSHwiki connecting community

OSHwiki on erinomainen tapa erikoistietämyksen jakamiseen ja yhteistyön tekemiseen verkossa työsuojeluyhteisön sisällä.

OSHwikin artikkeleita kirjoittavat tunnustetut työsuojelun ammattilaiset ja tutkijat, mutta kuka tahansa voi lukea OSHwikistä maksutta monia valaisevia artikkeleita. Alusta tukee lisäksi kaikkia kieliä, ja jotkin artikkeleista onkin kirjoitettu muilla kielillä kuin englannilla tai käännetty OSHwikin yhteisössä.

Lehdistötiedotteet

28/06/2016 - 01:45

Euroopan mikro- ja pienyritykset ovat monista eri syistä alttiimpia työtapaturmille ja työperäisille sairauksille kuin suuret yritykset. EU-OSHA on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on työsuojelun parantaminen kyseisissä yrityksissä ja jossa pyritään tunnistamaan toimintamalleihin, strategioihin ja käytännön ratkaisuihin liittyviä menestystekijöitä. Tämän hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset on nyt julkaistu ja sidosryhmille on järjestetty seminaari, jossa on keskusteltu hankkeen tuloksista.

21/06/2016 - 01:45

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on vahvistanut ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat viralliset kampanja- ja mediakumppanit, jotka ovat mukana vuosien 2016–2017 Euroopan laajuisessa kampanjassa Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa. Virallisten kampanjakumppanien verkosto koostuu eurooppalaisista ja kansainvälisistä yrityksistä ja järjestöistä, jotka edustavat monia eri aloja, kuten työnantajien ja työntekijöiden liittoja, teknologiafoorumeja, kansalaisjärjestöjä ja monikansallisia yrityksiä.