Lehdistöosio

Mitä uutta

Lehdistötiedotteet

17/09/2019 - 01:30

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (EU-OSHA) esittelee palkittuja ja tunnustuksen saaneita esimerkkejä organisaatioista, jotka innovatiivista lähestymistapaa noudattaen torjuvat onnistuneesti vaarallisten aineiden aiheuttamia riskejä osana viraston neljättätoista hyvien käytäntöjen kilpailua. Palkinnoilla annetaan tunnustusta organisaatioille, jotka ovat merkittävällä tavalla sitoutuneet työterveyteen ja -turvallisuuteen ja edistävät käytäntöjä, joilla suojellaan työntekijöitä ja lisätään tuottavuutta.

25/06/2019 - 01:15

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on tyytyväinen, että monikansallinen autonvalmistaja Daimler on ottanut käyttöön viraston vuorovaikutteisen riskinarvioinnin verkkotyökalun (OiRA). OiRAn pohjalta Daimlerin työsuojeluosasto Saksassa on kehittänyt ja muokannut yrityksen käyttöön sopivan työpaikan riskinarviointityökalun.