You are here

Lehdistöosio

Mitä uutta
26/03/2019

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan kumppanit ja muut asiantuntijat kokoontuivat Brysseliin kaksipäiväiseen tapahtumaan jakamaan tietoa ja kokemuksia. Osallistujat keskustelivat työpajoissa ja kokouksissa tavoista, joilla voidaan puuttua syöpää aiheuttaville ja muille vaarallisille aineille altistumiseen työpaikalla.

Lehdistötiedotteet

29/11/2018 - 01:45

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto julkaisee uudessa raportissa havainnot merkittävästä kaksivuotisesta hankkeesta, jossa ennakoitiin digitalisaation vaikutuksia työsuojeluun EU:ssa. Tämän ennakointihankkeen lopputuloksissa korostetaan tieto- ja viestintätekniikkaa käyttävien teknologioiden kehitystä, näiden teknologioiden mahdollista vaikutusta työn luonteeseen ja organisaatioon ja niiden työsuojelulle mahdollisesti tuomia haasteita ja mahdollisuuksia.