You are here

Lehdistöosio

Mitä uutta

Lehdistötiedotteet

04/04/2017 - 01:30

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto esittelee uudessa raportissaan havaintoja kvalitatiivisesta tutkimuksestaan, joka koskee työntekijöiden osallistumista työsuojeluun ja heidän kuulemistaan sen osalta. Tutkimus on jatkoa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Euroopan yrityksille suunnatulle toiselle kyselytutkimukselle uusista ja kehittyvistä riskeistä. Tutkimuksen mukaan työntekijöiden edustus työsuojeluasioissa vähenee koko Euroopassa, kun taas työsuojeluun osallistumista koskevat johtovetoiset järjestelyt lisääntyvät.