You are here

Lehdistöosio

Mitä uutta
15/06/2015

INRS on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kumppani Ranskassa. Se on julkaissut tähän mennessä kolme vuorovaikutteista riskinarvioinnin verkkovälinettä (OiRA): tieliikenteestä, ruokahuollosta ja autonkorjauksesta.

Lehdistötiedotteet

23/06/2015 - 13:30

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) julkaisee tänään toisen uusia ja kehittyviä riskejä koskevan yritystutkimuksen (ESENER-2) tulokset Euroopan parlamentissa Brysselissä. Tutkimuksessa kerättiin vastauksia lähes 50 000 työpaikasta 36 maasta, muun muassa kaikista 28 jäsenvaltiosta. Tulokset antavat tarkan käsityksen työsuojeluriskien hallinnan tavoista Euroopan työpaikoilla. Tulokset ovat helposti saatavissa verkkopaneelista, ja tutkimus onkin merkittävä uusi tietolähde päätöksentekijöille, tutkijoille ja alan ammattilaisille.

18/06/2015 - 02:00

Euroopan työterveys ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) esittää vuoden 2014 vuosikertomuksessa vuoden kohokohtiatyösuojelun edistämisessä työolojen parantamiseksi kaikkialla Euroopassa. Riskinarvioinnin verkkotyökalu OiRA auttaa pienyrityksiä täyttämään työsuojelu vaatimukset, ja OSHwiki-verkkoalusta tarjoaa työterveys- ja työturvallisuusalan toimijoille uuden tavan verkostoitua verkossa.