Hyvän hallintotavan säännöstö

EU-OSHAn hallintoneuvosto hyväksyi 20. maaliskuuta 2012 Euroopan oikeusasiamiehen Euroopan hyvän hallintotavan säännöstön. Siinä määrätään periaatteista, joiden mukaan viraston koko henkilökunnan on kunnioitettava suhteitaan suureen yleisöön.

Kansalaisilla on oikeus odottaa hyvää hallintoa, kun he ovat tekemisissä julkisen elimen kanssa. Tämä sisältää lakien ja menettelyjen, erityisesti kansalaisten perusoikeuksien, kunnioittamisen ja laadukkaat palvelut.

Mitä hyvän hallintotavan säännöstö tarkoittaa?

 Euroopan oikeusasiamiehen hyvän hallintotavan säännöstössä esitetään hyvän hallinnon perusperiaatteet. Säännöstössä tiedotetaan henkilöstölle säännöistä, joita sen on noudatettava suhteissaan kansalaisiin.

Säännöstön ansiosta kansalaiset tietävät täsmällisesti, miten virasto toimii ja mitä oikeuksia heillä on, kun he ovat tekemisissä viraston kanssa.

Perimmäisenä tavoitteena on edistää hallinnon avoimuutta, varmistaa annettujen palvelujen entistä parempi laatu ja saada hallinto lähemmäksi kansalaisia.

Hyvän hallintotavan säännöstöstä on lisätietoa Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivustolla .