You are here

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston perustamisasetus

Viraston toiminnan oikeusperusta on 18 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94 ja siihen liittyvät tarkistukset.

Tutustu asetuksen konsolidoituun versioon.