Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston perustamisasetus

Viraston toiminnan oikeusperusta on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/126, annettu 16 päivänä tammikuuta 2019, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta

Tutustu asetukseen.