Tiedon visualisointi

Tiedon visualisointityökalut tarjoavat faktaa ja tilastotietoja monista eri työsuojelukysymyksistä eri puolilta Eurooppaa, muun muassa riskinhallinnasta, työoloista, väestökehityksestä, vaikutuksista terveyteen, toimintalinjoista ja strategioista.

Käyttäjäystävälliset työkalut esittelevät tärkeimpiä tuloksia ja tietoja, joita voi suodattaa maan, toimialan ja muiden muuttujien mukaan.