Terveellinen työ - Pandemian pysäyttäminen

Image

Covid-19: tietolähteitä työpaikkojen käyttöön

Covid-19-pandemia on yksi suurimmista haasteista, joita yhteiskunta ja yritykset ovat kohdanneet. Tästä haasteesta voidaan selvitä vain, jos toimimme yhdessä taudin leviämisen pysäyttämiseksi ja turvallisen ja terveellisen työympäristön tarjoamiseksi sekä kotoa käsin työskenteleville että työpaikoilleen palaaville työntekijöille. Tämä osio sisältää ohjeita, valistusmateriaalia ja aiheeseen liittyviä linkkejä.

Työpaikoilla, joissa työntekijät voivat altistua biologiseksi tekijäksi luokiteltavalle virukselle, työnantajien on tehtävä työpaikan riskinarviointi ja määrättävä asianmukaiset toimenpiteet. Tällä sivulla esitetyillä ohjeilla pyritään tukemaan työnantajia näissä tehtävissä. Laillisista vähimmäisvaatimuksista säädetään biologisia tekijöitä koskevassa direktiivissä. Lisää tietoa aiheesta löytyy verkkosivustomme vaarallisia aineita käsittelevästä osiosta ja sen biologisia tekijöitä käsittelevästä alaosiosta.

EU:n antamat ohjeet

Mitä työpaikoilla voidaan käytännössä tehdä pandemian torjumiseksi ja työntekijöiden suojelemiseksi? Keskeisiä tekijöitä tässä ovat tieto ja valveutuneisuus. Kaikkien on oltava hyvin perillä siitä, miten virus leviää, mitä oireita tartunta aiheuttaa ja miten altistuminen voidaan minimoida. Ohjeemme auttavat organisaatioita antamaan työntekijöille tarvittavat tiedot ja toteuttamaan toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseksi.

Pitkäkestoisen covid-19-taudin vaikutus työntekijöihin ja työpaikkoihin sekä työsuojelun merkitys

COVID-19: Takaisin työpaikalle – työpaikkojen mukauttaminen ja työntekijöiden suojelu (PDF-versio)

Covid-19: tartunta ja pitkäkestoinen tauti – työhön paluun opas sairaudesta toipuville työntekijöille

Covid-19: tartunta ja pitkäkestoinen tauti – työhön paluun opas esimiehille

Näkökohtia nopeiden antigeenitestien (myös kotitestien) käytöstä covid-19-viruksen testaamiseksi työpaikoilla

COVID-19: guidance for the workplace

Kokeile OiRAn covid-19:n riskinarvioinnin työkalua

Aiheesta lisää videolla Napo ... pysäyttämässä pandemiaa

Etätyö

COVID-19-pandemiasta johtuvien rajoitustoimien vuoksi miljoonien eurooppalaisten työntekijöiden on nyt työskenneltävä kotoa käsin kokoaikaisesti, jotta viruksen tarttumisriskiä voitaisiin vähentää. Tämä uusi todellisuus voi vaatia veronsa fyysiseltä ja henkiseltä terveydeltä. Näissä ohjeissa opastetaan, miten terveyttään voi suojella, kun töitä tehdään etänä kotoa käsin.

Käytännön ohjeita etätyön tekemiseksi kotoa käsin tehokkaasti ja terveyttään suojellen

Tietokanta tuki- ja liikuntaelinsairauksista, käytännön välineistä ja ohjeista: etätyö

Aiheesta lisää videolla Napo...etätyössä pandemian pysäyttämiseksi

EU:n ja kansainvälisten organisaatioiden jakamaa tietoa

Euroopan komissio: Ohjeet kausityöntekijöiden suojelemisesta

Euroopan komissio: Tiedote kausityöntekijöiden suojelemisesta 

European Commission: webpage on COVID-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Biologiset tekijät

Pyrimme valistamaan näille vaaroille altistumisesta työpaikoilla ja antamaan lisää tietoa niihin liittyvistä terveysongelmista, joita ovat paitsi tartuntataudit myös syöpä ja allergiat.

Biologiset tekijät ja työperäiset sairaudet: kirjallisuuskatsauksen tulokset, asiantuntijaselvitys sekä seurantajärjestelmien analyysi

Katsaus biologisiin tekijöihin ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseen 

Epidemian hallinta työpaikoilla

Biologiset tekijät

Biologisille tekijöille altistuminen ja siihen liittyvät terveysongelmat terveydenhuollon työntekijöillä

Biologisille tekijöille altistuminen ja siihen liittyvät terveysongelmat eläimiin liittyvissä ammateissa

Biologiset tekijät ja niihin liittyvät työperäiset sairaudet matkustamista ja fyysistä vuorovaikutusta matkustajien kanssa käsittävissä ammateissa

Biologisille tekijöille altistuminen ja siihen liittyvät terveysvaikutukset jätehuollossa ja jäteveden käsittelyssä

Biologisille tekijöille altistuminen ja siihen liittyvät terveysongelmat maanviljelyksessä