Terveellinen työ - Pandemian pysäyttäminen

Image

Covid-19: tietolähteitä työpaikkojen käyttöön

Covid-19-pandemia on yksi suurimmista haasteista, joita yhteiskunta ja yritykset ovat kohdanneet. Tästä haasteesta voidaan selvitä vain, jos toimimme yhdessä taudin leviämisen pysäyttämiseksi ja turvallisen ja terveellisen työympäristön tarjoamiseksi sekä kotoa käsin työskenteleville että työpaikoilleen palaaville työntekijöille. Tämä osio sisältää ohjeita, valistusmateriaalia ja aiheeseen liittyviä linkkejä.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Pitkäkestoisen covid-19-taudin vaikutus työntekijöihin ja työpaikkoihin sekä työsuojelun merkitys

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

Työpaikoilla, joissa työntekijät voivat altistua biologiseksi tekijäksi luokiteltavalle virukselle, työnantajien on tehtävä työpaikan riskinarviointi ja määrättävä asianmukaiset toimenpiteet. Tällä sivulla esitetyillä ohjeilla pyritään tukemaan työnantajia näissä tehtävissä. Laillisista vähimmäisvaatimuksista säädetään biologisia tekijöitä koskevassa direktiivissä. Lisää tietoa aiheesta löytyy verkkosivustomme vaarallisia aineita käsittelevästä osiosta ja sen biologisia tekijöitä käsittelevästä alaosiosta.

EU:n antamat ohjeet

Mitä työpaikoilla voidaan käytännössä tehdä pandemian torjumiseksi ja työntekijöiden suojelemiseksi? Keskeisiä tekijöitä tässä ovat tieto ja valveutuneisuus. Kaikkien on oltava hyvin perillä siitä, miten virus leviää, mitä oireita tartunta aiheuttaa ja miten altistuminen voidaan minimoida. Ohjeemme auttavat organisaatioita antamaan työntekijöille tarvittavat tiedot ja toteuttamaan toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseksi.

Covid-19: Takaisin työpaikalle – työpaikkojen mukauttaminen ja työntekijöiden suojelu (PDF-versio)

Aiheesta lisää videolla Napo ... pysäyttämässä pandemiaa

Etätyö

Epidemics and the Workplace

Covid-19-pandemiasta johtuvien rajoitustoimien vuoksi miljoonien eurooppalaisten työntekijöiden on nyt työskenneltävä kotoa käsin kokoaikaisesti, jotta viruksen tarttumisriskiä voitaisiin vähentää. Tämä uusi todellisuus voi vaatia veronsa fyysiseltä ja henkiseltä terveydeltä. Näissä ohjeissa opastetaan, miten terveyttään voi suojella, kun töitä tehdään etänä kotoa käsin.

Käytännön ohjeita etätyön tekemiseksi kotoa käsin tehokkaasti ja terveyttään suojellen

Tietokanta tuki- ja liikuntaelinsairauksista, käytännön välineistä ja ohjeista: etätyö

Aiheesta lisää videolla Napo...etätyössä pandemian pysäyttämiseksi

EU:n ja kansainvälisten organisaatioiden jakamaa tietoa

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming