Peltoviljelyalan työntekijöiden altistuminen biologisille tekijöille ja siihen liittyvät terveysongelmat
18/12/2019 Syötä: Muistiot 11 sivua

Peltoviljelyalan työntekijöiden altistuminen biologisille tekijöille ja siihen liittyvät terveysongelmat

Keywords:Vaaralliset aineet, Biological agents, Työperäiset sairaudet

Tässä tausta-asiakirjassa esitellään havaintoja tutkimuksesta, jossa vahvistetaan, että peltoviljelyn alalla työskentelevillä työntekijöillä on suuri riski altistua biologisille tekijöille työpaikalla. Heitä ovat viljelijät, peltotyöntekijät ja kasvihuonetyöntekijät. Työn luonteen vuoksi nämä työntekijät ovat säännöllisesti kosketuksissa erilaisten biologisten tekijöiden kanssa, minkä vuoksi työperäiset sairaudet ovat tällä alalla yleisiä.

Tausta-asiakirjassa käsitellään tällaisesta altistumisesta johtuvia terveysvaikutuksia ja tarkastellaan sekä haavoittuvimmassa asemassa olevia työntekijöitä että kehittymässä olevia riskejä. Siinä annetaan esimerkkejä Euroopassa onnistuneesti toteutetuista viimeaikaisista toimintaohjelmista ja ehdotetaan tapoja, joilla voidaan varmistaa, että ennaltaehkäisy paranee.

 

 

Download in:EL | EN

Lisäjulkaisut tästä aiheesta