Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Palkinnot ovat osa Terveellinen työ -kampanjoita, ja niillä annetaan tunnustusta työsuojelua aktiivisesti hallinnoiville organisaatioille.

Kilpailuun osallistuminen on erinomainen tapa edistää tärkeitä terveys- ja turvallisuusasioita organisaatiossasi. Se voi myös merkittävästi lisätä motivaatiota pyrittäessä parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta.

EU-OSHA on jakanut palkintoja vuodesta 2000 lähtien yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Palkinnoilla annetaan tunnustusta merkittäville ja innovatiivisille työsuojelutoimille. Palkintojen avulla voidaan osoittaa hyvän työterveyden ja -turvallisuuden hyödyt. Kilpailun yhteydessä voidaan myös jakaa ja edistää hyviä käytäntöjä kaikkialla Euroopassa.

EU-OSHAn koordinointikeskusten verkosto arvioi kaikki ehdotukset ensin kansallisella tasolla. Valitut kansalliset ehdotukset osallistuvat tämän jälkeen Euroopan laajuiseen kilpailuun, jossa valitaan palkittavat ja tunnustuksen saavat esimerkit.

Näitä esimerkkejä hyvistä käytännöistä edistetään ja juhlistetaan kunkin kampanjan viimeisen vuoden palkintotilaisuudessa.