Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot 2018–2019

Keywords:

Tässä esitteessä esitellään palkittuja ja tunnustuksen saaneita hyvien käytäntöjen esimerkkejä innovatiivisista lähestymistavoista, joita organisaatiot ympäri Eurooppaa ovat noudattaneet lopettaakseen työntekijöiden altistumisen vaarallisille aineille tai vähentääkseen sitä. Näiden esimerkkien yhteydessä ylitetään lainsäädännön vaatimukset ja osoitetaan selvästi, mitä hyötyä ennakoivasta lähestymistavasta on työterveyteen ja -turvallisuuteen ja sellaisen ennaltaehkäisyn kulttuurin omaksumisesta, jossa ovat mukana työntekijät, johto ja asiantuntijat.

Kaikkien esimerkkien kohdalla noudatetaan suojatoimenpiteiden hierarkiaa ja STOP-periaatetta, joissa asetetaan etusijalle altistumisen estäminen ja aineiden korvaaminen sekä yhteiset toimenpiteet ennen henkilönsuojausta. Toimenpiteet ovat ajallisesti kestäviä ja siirrettävissä muihin yrityksiin, muille toimialoille tai muihin jäsenvaltioihin, ja ne tuovat lisäarvoa olemassa oleviin käytäntöihin. Samalla niiden yhteydessä huomioidaan Euroopan yritysten enemmistön eli pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tarpeet.

Lataa in: en | fr |