Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot 2014–2015

Keywords:

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) järjesti hyvien käytäntöjen palkitsemisen osana vuosien 2014–2015 Terveellinen työ – stressi hallinnassa -kampanjaa. Vuosien 2014–2015 palkintojen on tarkoitus tuoda esiin yritysten tai organisaatioiden parhaita esimerkkejä, joissa puututaan aktiivisesti stressiin ja psykososiaalisiin riskeihin työssä. Palkinnot ovat tunnustus merkittävästä ja innovatiivisesta työstä, vahvasta johdon sitoutumisesta sekä osallistavasta lähestymistavasta psykososiaalisten riskien käsittelyssä. Virasto tukee kilpailun välityksellä hyviä käytännön ratkaisuja työpaikoilla ja levittää tietoa hyvästä käytännöstä koko Euroopassa.

Lataa in: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl |