Tutustu uuteen raporttiin mielenterveydestä työssä covid-19-pandemian jälkeen

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

Tarpeesta parantaa mielenterveyttä työssä on tullut pandemian jälkeen entistä pakottavampi. EU-OSHAn tuorein raportti sisältää perusteellisen analyysin Euroopassa tehdyistä kyselytutkimuksista, joissa keskitytään mielenterveyteen työpaikalla ja jotka kattavat jaksot ennen pandemiaa, sen aikana ja sen jälkeen. Raportti sisältää tietoja vuoden 2022 OSH Pulse -tutkimuksesta, johon osallistui yli 27 000 työntekijää kaikista EU:n jäsenvaltioista sekä Islannista ja Norjasta. 

Uuden raportin sisältämien arvokkaiden havaintojen avulla voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, joilla ehkäistään ja ratkaistaan työhön liittyviä mielenterveyden haasteita. 

Lue raportti Mielenterveys työssä covid-19:n jälkeen – Mitä eurooppalaiset luvut voivat kertoa meille

Lue lisää psykososiaalisia riskejä ja mielenterveyttä työssä käsittelevästä aihekohtaisesta osiosta.