You are here

Kohokohtia

12/07/2018

EU-OSHA on nyt maailmanlaajuisen Vision Zero -kampanjan virallinen kumppani ja auttaa levittämään viestiä, että jokainen työtapaturma ja työperäinen sairaus tai haitta on ehkäistävissä, jos oikeat toimenpiteet toteutetaan hyvissä ajoin. Vision Zero -lähestymistapa ennaltaehkäisyyn sisältää kaikki kolme ulottuvuutta: turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin työssä kaikilla tasoilla. Joustavuutensa ansiosta Vision Zero on hyödyksi missä tahansa työpaikassa tai yrityksessä kaikilla aloilla ja kaikkialla maailmassa.

26/06/2018

EU-OSHA on tyytyväinen voidessaan taas luottaa siihen, että suuri määrä virallisia kampanjakumppaneita ja mediakumppaneita liittyy sen vuosien 2018–2019 kampanjaan Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät.

Niiden sitoutuminen edistämään vaarallisten aineiden ennakoivaa hallintaa Euroopan työpaikoilla on merkittävä tekijä kampanjan onnistumisen kannalta, koska siihen liittyy paljon mahdollisuuksia verkostoitua ja vaihtaa työpaikkojen hyviä käytäntöjä.

22/06/2018

Uudessa raportissa on eritellään yksityiskohdittain EU-OSHAn viimeisimmän ESENER-2-analyysin tulokset, etenkin psykososiaalisten riskien osalta. Se osoittaa, että johdon sitoutuminen ja työntekijöiden osallistuminen ovat keskeisessä osassa työntekijöiden suojelemisessa tällaisilta riskeiltä Euroopassa.

Kansallisilla toimintaympäristöillä on kuitenkin myös merkitystä. Vahva talous, hyvät kansalliset työsuojelualoitteet ja kulttuuriset tekijät liittyvät kaikki korkeampaan psykososiaalisten riskien hallinnan tasoon.

07/06/2018

Kahdessa uudessa EU-OSHAn julkaisussa tarkastellaan niitä työterveys- ja työturvallisuusriskejä, joita Euroopan työpaikoilla on syntymässä verkkokaupan nopean kasvun ja suorituskykyä parantavien aineiden lisääntyneen käytön myötä.

Verkkokauppa on nopeatempoista ja hyvin kilpailuhenkistä, ja se pyrkii tehokkuuteen ja alhaisiin kustannuksiin. Koska tämä ala kasvaa edelleen, julkaisussa tarkastellaan sen vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin korostaen ennakoivien toimenpiteiden tarvetta.

Pages