You are here

Kohokohtia

10/10/2017

Joka vuosi 10. lokakuuta vietetään Maailman mielenterveyspäivää. Siinä kiinnitetään huomiota mielen sairauksiin ja siihen, miten ne vaikuttavat ihmisten elämään, esimerkiksi työelämään. Tämän vuoden teeman – mielenterveys työpaikalla – on valinnut mielenterveyden maailmanliitto.

Euroopan työpaikkaterveyden edistämisen verkoston mukaan 25 prosentilla eurooppalaisista on ollut elämänsä aikana mielenterveysongelma, ja noin 10 prosenttia pitkäaikaisista terveysongelmista ja työkyvyttömyydestä liittyy henkisiin ja tunnetilojen häiriöihin.

03/10/2017

Valistavat tapahtumat ja niihin liittyvä toiminta kaikkialla Euroopassa vuoden 2017 Euroopan työsuojeluviikon aikana edistävät kestävää työtä ja terveenä ikääntymistä.

Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjaviikon (23.–27. lokakuuta) puitteissa viranomaisilla, yrityksillä ja kansalaisilla on oiva mahdollisuus osallistua.

27/09/2017

Uusi infografiikkajulkaisu, joka laadittiin osana verkossa käytettävää vuorovaikutteista riskinarviointihanketta (OiRA), on nyt saatavana englanniksi. Infografiikka visualisoi OiRAn nelivaiheista riskinarviointia. Arviointiprosessin eri vaiheet selitetään kuvin alkaen valmistelusta, riskien tunnistamisesta ja arvioinnista aina toimintasuunnitelman laatimiseen ja raportointiin. Myös kuviin perustuva video julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.

20/09/2017

Johtavien työsuojelutarkastajien komitea (SLIC) käynnistää tiedotus- ja valvontakampanjan tilapäistyöntekijöiden ja rajatyöntekijöiden työsuojelun edistämiseksi. Kampanja nimeltä Safe and healthy work for temporary jobs kestää vuoden 2017 lokakuusta vuoden 2019 toukokuuhun.

Työllistyminen työvoiman vuokrausyrityksen palvelukseen on yleistynyt nopeasti Euroopassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tilapäistyöntekijät voivat olla erityisen haavoittuvia. Tutkimukset osoittavat, että heille sattuu työtapaturmia enemmän kuin muille työntekijäryhmille.

14/09/2017

Vuosien 2016–2017 Terveellinen työ - Elämän eri vaiheissa -kampanjan päättävä Terveellinen työ -huippukokous järjestetään Espanjassa Bilbaossa 21.–22. marraskuuta. Euroopan johtavat asiantuntijat ja päättäjät keskustelevat kaksivuotisen kampanjan tuloksista ja vaihtavat terveellistä työssä ikääntymistä koskevia hyviä käytäntöjä.

Samanaikaisesti EU-OSHA ja sen kumppanit juhlivat kahta merkkipaalua: 20-vuotista Napoa, joka on työterveyttä ja -turvallisuutta edistävä animaatiokumppanimme, ja EU-OSHAn 10-vuotista kampanjakumppanuusohjelmaa.

12/09/2017

Lyhyet koosteet kolmevuotisen hankkeen Turvallisempaa ja terveellisempää työtä kaikenikäisille – työsuojelu ikääntyvän työvoiman kannalta tärkeimmistä tuloksista ovat nyt saatavissa 19 kielellä.

Tiedotteissa tarkastellaan etuja, joita ikääntyvistä työntekijöistä on organisaatioille, naisten kohtaamia erityisriskejä työpaikoilla ja eri puolilla Eurooppaa toteutettuja kuntoutuksen ja työhönpaluun järjestelmiä.

Niissä luodaan myös katsaus toimintalinjoihin ja strategioihin, joilla ikääntyvää työvoimaa pyritään tukemaan Euroopassa.

07/09/2017

EU-OSHA on nyt maailmanlaajuisen Vision Zero -kampanjan virallinen kumppani ja auttaa levittämään viestiä, että jokainen työtapaturma ja työperäinen sairaus tai haitta on ehkäistävissä, jos oikeat toimenpiteet toteutetaan hyvissä ajoin. Vision Zero -lähestymistapa ennaltaehkäisyyn sisältää kaikki kolme ulottuvuutta: turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin työssä kaikilla tasoilla. Joustavuutensa ansiosta Vision Zero on hyödyksi missä tahansa työpaikassa tai yrityksessä kaikilla aloilla ja kaikkialla maailmassa.

23/08/2017

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) perustamisesta vuonna 1994 lähtien sen toiminta-ajatuksena on ollut tehdä työpaikoista Euroopassa turvallisempia ja terveellisempiä, ja tämän seurauksena tuottavampia. EU-OSHA valistaa työterveydestä ja -turvallisuudesta ja työpaikkariskien hyvän hallinnan merkityksestä työnantajille, työntekijöille ja yhteiskunnalle. Teemme työtä eri puolilla Eurooppaa toimivien kumppaneiden kanssa ajantasaisen tiedon jakamiseksi ja hyvien käytänteiden ja käytännön välineiden levittämiseksi.

Pages