You are here

Kohokohtia

14/03/2018

Tuoreiden arvioiden mukaan työperäiset sairaudet aiheuttavat vuosittain noin 200 000 kuolemaa Euroopassa. Työperäiset terveysongelmat ja vammat maksavat Euroopan unionille 476 miljardia euroa vuodessa. Tämä summa voitaisiin säästää oikeiden työsuojelustrategioiden, -periaatteiden ja -käytäntöjen avulla. EU-OSHA pitää ensiarvoisen tärkeänä herättää tietoisuutta näistä sairauksista, mukaan lukien työperäiset syövät.

12/03/2018

Uudessa raportissa, jossa analysoidaan toisen Euroopan yrityksille tehdyn uusia ja kehittyviä riskejä koskevan kyselytutkimuksen havaintoja (ESENER-2), eurooppalaista työsuojelua käsitellään laajasti käytännön näkökulmasta. Raportissa korostuu, että terveydellisiä ja psykososiaalisia riskejä ei Euroopassa hallita yhtä ansiokkaasti kuin perinteisiä työsuojelun riskejä. On syytä laajentaa nykyisiä suuntauksia käsittelemällä terveydellisiä ja psykososiaalisia riskejä kattavammin osana työsuojelua.

08/03/2018

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta EU-OSHA valistaa työsuojeluriskeistä ja niiden vaikutuksista naisiin kiinnittäen huomiota etenkin ikääntyneisiin naisiin.

Työpaikan sukupuoleen liittyvät erot saattavat johtaa naisten työhyvinvoinnin heikentymiseen puuttuvien uranäkymien vuoksi. Naiset yleensäkin ja ikääntyneet naiset erityisesti altistuvat työuransa aikana myös eri riskeille kuin miehet. 

06/03/2018

Vuosien 2018–2019 kampanja "Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät" käynnistyy lähitulevaisuudessa. EU-OSHA järjestää kampanjan yhteistyökumppanien tapaamisen 20. maaliskuuta Brysselissä. Sen tarkoituksena on koota yhteen eurooppalaisia ja kansainvälisiä järjestöjä, yrityksiä ja mediakumppaneita, jotka haluavat kampanjakumppaneiksi tai uusia kumppanuutensa.

Tilaisuus antaa oivan mahdollisuuden verkottua ja vaihtaa ajatuksia siitä, miten yhteistyökumppanit voivat toiminnallaan parhaiten edistää kampanjan tavoitteita.

13/02/2018

Vaaralliset aineet ovat edelleen merkittävä terveys- ja turvallisuusongelma miljoonille työntekijöille Euroopassa. Usein altistuksen määrää ja siihen liittyviä riskejä kuitenkin aliarvioidaan tai niitä ei oteta huomioon.

EU-OSHAn tuleva kampanja Terveellinen työ - Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät torjuu yleisiä väärinkäsityksiä, lisää tietoisuutta riskeistä ja levittää hyviä käytäntöjä ja resursseja, joiden avulla vaarallisia aineita voidaan hallita työpaikoilla tehokkaasti.

02/02/2018

Käytä aihetunnistetta #maailmansyöpäpäivä ja lisää kansamme tietoisuutta syövästä ja sen ehkäisemisen tärkeydestä. Syöpä on merkittävin työperäisten kuolemantapausten syy EU:ssa.

EU-OSHA järjesti äskettäin seminaarin kuntoutuksesta ja työhönpaluusta syövän jälkeen. Hyvät toimintamallit ovat ratkaisevia, jotta syövästä selvinneet voitaisiin auttaa onnistuneesti takaisin työelämään.

25/01/2018

Työsuojelun varmistaminen mikro- ja pienyrityksissä on johtavien turvallisuus- ja terveysalan asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden asialistan kärkipäässä EU-OSHAn järjestämässä seminaarissa.

Komissaari Marianne Thyssen keskustelee EU-OSHAn hallintoneuvoston ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa mikro- ja pienyrityksiä koskevan hankkeen viimeisimmistä tuloksista, jotka ovat nyt saatavilla kahdessa kattavassa raportissa.

15/12/2017

Vuosi 2018 tuo mukanaan uuden kampanjan, jonka nimi on Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät. Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoa vaarallisista aineista ja edistää ehkäisykulttuuria työpaikoilla kaikkialla Euroopassa.

EU-OSHA aloittaa vuosien 2018–2019 kampanjansa ensi keväänä. Toivomme kampanjakumppanien ja sidosryhmien tukevan uutta kampanjaa yhtä vaikuttavasti kuin he tukivat viimeisintä kampanjaa, Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa.

Seuraa Terveellinen työ -kampanjaa 2018–2019

Pages