Kohokohtia

31/03/2020

Image: napofilm.net

Viimeisin Napo-yhteenliittymän filmi vie huomion korkealla työskentelyyn.

Napolle ominaisen huumorin höystämänä elokuvassa Napo... korkealla tehtävä työ tartutaan isoihin ongelmiin aina riskinarvioinnista ja koulutuksesta putoamisen estämiseen ja vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Filmin kohtaukset kattavat joukon erilaisia ammatteja ja työpaikan tilanteita, joissa on ongelmana korkealta putoamisen riski.

25/03/2020

Source: hsa.ie

Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community!

This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-healthcare settings on the novel coronavirus, COVID-19.

It explains how to help prevent the spread of respiratory infections such as COVID-19 and what to do if someone with suspected or confirmed to have COVID-19 has been in the workplace.

You will also find advice on travel and meetings as well as links to further information and resources.

23/03/2020

Source: ecdc.europa.eu

EU-OSHAn sisarvirasto, Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC), seuraa tiiviisti koronaviruksen leviämistä ja julkaisee säännöllisesti päivityksiä ja ohjeita verkkosivustollaan.

Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Kansainvälinen työjärjestö (ILO) sekä Kanadan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (CCOHS) ovat myös julkaisseet käytännön tietoja työpaikkoja varten.

Käy ECDC:n verkkosivustolla

20/03/2020

 © EU-OSHA /David Tijero Osorio

VeSafe e-opas on vuorovaikutteinen keskitetty asiointipiste, joka sisältää tietoa ajoneuvoihin liittyvistä työsuojeluriskeistä. VeSafessa on tietoa turvallisesta ajamisesta, ammatillisesta kuljettamisesta ja työnteosta teillä tai niiden läheisyydessä. EU-OSHAn ja komission yhdessä laatimissa ohjeissa on lukuisia hyvän käytännön esimerkkejä ja katsaus alan tärkeimpiin asetuksiin.

12/03/2020

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Tämä uusin tiivistelmäraportti on osa EU-OSHAn laajempaa hanketta, jossa analysoidaan kansallisia ja eurooppalaisia tietoja työperäisistä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista (TULE-sairaudet). Raportissa tutkitaan TULE-sairauksien esiintyvyyttä ja laajuutta, niihin liittyviä riskitekijöitä, niiden vaikutusta terveyteen ja ennaltaehkäisyä työpaikalla.

06/03/2020

© EU-OSHA /Courtesy of the Cypriot Department of Labour Inspection

Ympäri maailmaa maaliskuun 8. päivänä vietettävä kansainvälinen naistenpäivä tarjoaa tilaisuuden, johon kaikkien kannattaa tarttua. Se muistuttaa tehokkaasti siitä, että samalla kun juhlistetaan naisten saavutuksia, luovuutta ja vahvuuksia, on myös jatkettava työtä sukupuoleen perustuvien stereotypioiden poistamiseksi.

Kansainvälisen naistenpäivän viettäminen on erinomainen keino lisätä tietoisuutta työssä käyvien naisten elämään vaikuttavista haasteista. Se on myös yksi EU-OSHAn tutkimustoimien painopisteistä. 

26/02/2020

© EU-OSHA / Filip De Smet

Uusi tapaustutkimuksemme osoittaa, kuinka monikansallinen autonvalmistaja on mukauttanut EU-OSHAn vapaasti saatavilla olevan vuorovaikutteisen riskinarvioinnin verkkotyökalun (OiRA) omiin tarpeisiinsa. Tuloksena on saatu pitkälle yksilöllisiin tarpeisiin kehitetty kustannustehokas ratkaisu koko yrityksen kattavaan työsuojeluriskien arviointiin.

Lähestymistapa mahdollistaa työntekijöiden osallistumisen ja välineen käyttöönoton maailmanlaajuisesti, ja se voidaan siirtää mille tahansa suurelle yritykselle, joka pyrkii parantamaan riskienhallintaa ja standardoimaan sen.

12/02/2020

Image by Albert Dezetter from Pixabay

EU-OSHAn johtaja Christa Sedlatschek osallistuu 12. helmikuuta kansainväliseen konferenssiin, jossa käsitellään työn tulevaisuutta sekä työterveyden ja -turvallisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Christa Sedlatschek osallistuu paneelikeskusteluun, jonka aiheena on ”Tutkimuksesta toimintalähtöisiin politiikkoihin”.

Pages

Pages