You are here

Kohokohtia

12/07/2016

Onko organisaatiossasi halukkuutta kertoa sen yhteiskuntavastuuseen ja työsuojeluun liittyvistä toimista laajalle yleisölle ja samanmielisten kansainvälisten ryhmittymien verkostolle?

Onko viestintäalalla toimiva organisaatiosi kiinnostunut lisäämään tunnettuuttaan, laajentamaan verkostoaan ja parantamaan näkyvyyttään?

Nyt voit hakea kumppaniksiTerveellinen työ - Elämän eri vaiheissa -kampanjaan.

01/07/2016

Slovakiasta tulee Alankomaiden jälkeen EU:n neuvoston puheenjohtaja 1.heinäkuuta 2016.

Slovakian puheenjohtajakausi tulee olemaan nykyisen troikan toinen toimikausi. Troikkaan kuuluu Alankomaiden lisäksi myös Malta.

Slovakian puheenjohtajakaudella keskitytään seuraaviin asioihin:

23/06/2016

OiRAsta on tulossa yhä suositumpi riskinarviointityökalu Euroopan mikro- ja pienyrityksissä.

OiRA on EU-OSHAn kehittämä verkkosovellus, jolla mikro- ja pienyritykset voivat tehdä riskinarviointeja ja riskien ennaltaehkäisyä koskevia suunnitelmia. Ne tehdään käyttäjän toimialaan, kieleen ja kansallisiin olosuhteisiin mukautettujen vuorovaikutteisten työkalujen avulla.

21/06/2016

Ensimmäisen vaiheen viralliset kampanjakumppanit ovat liittyneet vuosien 2016–2017 kampanjaan Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa, joka koskee kestävää työuraa ja terveenä ikääntymistä. Kampanjaan liittymällä organisaatiot voivat näyttää esimerkkiä ja olla ensimmäisinä toteuttamassa ikääntymisen hallintaan liittyviä käytännön ratkaisuja työpaikalla. Kampanjakumppaneille tästä koituva hyöty on niiden kasvava näkyvyys, kampanjavälineet ja -aineisto sekä verkostoituminen ja oppiminen kokemustenvaihdon kautta.

14/06/2016

EU-OSHAn vuoden 2015 vuosikertomuksessa esitellään viraston vuoden aikana toteuttamia keskeisiä toimia. Kaikki viraston lippulaivahankkeet etenivät merkittävästi. ESENER-2:n ensimmäiset tulokset julkaistiin, OIRA-hankkeelle myönnettiin todistus parhaasta käytännöstä ja Stressi hallinnassa! -kampanja kulminoitui Bilbaossa järjestettyyn Terveellinen työ -huippukokoukseen.

Pages