Kohokohtia

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Kampanjan menestyksekkään päätöskokouksen jälkeen EU-OSHA kiittää kaikkia kumppaneita osallistumisesta kampanjaan Terveellinen työ –Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät vuosina 2018–2019. Heidän kovan työnsä ansiosta kampanja on ollut varsin tuloksellinen.

Valmistelut seuraavaa kampanjaa varten ovat jo hyvässä vauhdissa. Vuosien 2020–2022 kampanjassa — Terveellinen työ – kevennä kuormaa — keskitytään tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin (TULES). Ne ovat sitkeä ongelma, ja ne vaikuttavat miljooniin työntekijöihin kaikkialla Euroopassa.

21/11/2019

© INSHT

Uudessa raportissa esitetään biologisten tekijöiden aiheuttamia erityisiä työperäisiä sairauksia – kuten tartuntatauteja ja allergioita – koskeva kirjallisuuskatsaus. Siinä esitetään myös asiantuntijaselvityksen tulokset sekä EU:n jäsenvaltioiden tällaisten sairauksien ja niille altistumisen seurantaan käyttämien järjestelmien arviointi. Raportissa esitetään suosituksia, jotka koskevat parempia seurantakäytäntöjä ja ehkäisystrategioita.

Raportti on osa laaja-alaista hanketta työperäisiin sairauksiin puuttumiseksi EU:n työpaikoilla sekä niiden paremman ehkäisyn varmistamiseksi.

20/11/2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Hankalien ihmisten kohtaaminen, toistuvat käsivarsien ja käsien liikkeet sekä ihmisten tai raskaiden kuormien nostaminen ja siirtäminen ovat edelleen yritysten usein ilmoittamia riskitekijöitä, joille työntekijöiden terveys altistuu kaikkialla Euroopassa. Tämä käy ilmi kolmannen Euroopan yrityksille tehdyn uusia ja kehittyviä riskejä selvittävän kyselytutkimuksen (ESENER-3) ensimmäisistä tuloksista.

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Eurooppaa koskevassa uudessa kattavassa yleisraportissamme ja sen tiivistelmässä tarkastellaan, miten TULE-sairaudet vaikuttavat työvoimaan, yhteiskuntaan ja talouteen Euroopassa.

Nämä julkaisut ovat osa laajamittaista EU-OSHA-hanketta, jossa analysoidaan kansallisen ja Euroopan tason tietoja TULE-sairauksista, niiden vaikutusta terveyteen ja työhön, riskitekijöitä sekä ennaltaehkäisyyn ja työhön paluuseen liittyviä toimenpiteitä.

12/11/2019

EU-OSHA kokoontuu kumppaneineen ja sidosryhmineen vuosien 2018–2019 kampanjan – Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät päätöstapahtumaan Bilbaoon.

Huippukokouksessa juhlistetaan kampanjan saavutuksia. Osallistujat voivat jakaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä vaarallisten aineiden korvaamisesta, syöpää aiheuttaville aineille altistumisen vähentämisestä ja tehokkaan ennaltaehkäisyn haasteista.

07/11/2019

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto on edistänyt ja helpottanut 25 vuoden ajan riskinarviointia ja -hallintaa työpaikoilla. Viraston riskinarvioinnin vuorovaikutteinen verkkotyökalu OiRA on merkittävä aikaansaannos tässä työssä.

Käyttäjäystävällinen verkkofoorumi auttaa yrityksiä, erityisesti mikro- ja pienyrityksiä, kaikkialla Euroopassa arvioimaan ja hallinnoimaan työsuojeluriskejä. Se soveltuu monille aloille ja sitä voidaan käyttää monilla Euroopan kielillä.

Pages

Pages