Kohokohtia

Etätyö pandemian jälkeen on hyvin yleistä. Uusi vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu (OiRA) auttaa nyt sekä työnantajia että etätyöntekijöitä tekemään työtiloista kotona turvallisempia ja terveellisempiä Etätyön OiRA-työkalu ei ole toimialakohtainen. Yrityksen toimialaan katsomatta se on helppo ottaa käyttöön. Työkalu tukee työnantajia antamalla niille...

Edustatko dynaamista kansainvälistä tai eurooppalaista organisaatiota tai yritystä, jolla on toimintaa useissa EU:n jäsenvaltioissa? Jaatko visiomme turvallisempien, terveellisempien ja tuottavampien työympäristöjen edistämisestä? Jos näin on, kutsumme sinut osallistumaan aktiivisesti virallisena kampanjakumppanina kampanjaan Terveellinen työ 2023–2025 – Digiajan turvallinen ja...

Osana toimintaamme , jonka tarkoituksena on havaita esiin nousevia työturvallisuus- ja työterveysriskejä, esittelemme uuden keskusteluasiakirjan miehittämättömistä ilma-aluksista (eli droneista) työpaikoilla ja niiden vaikutuksista turvallisuuteen, terveyteen, yksityisyyden suojaan ja vastuuseen sekä esiin nousevien riskien torjumisesta. Asiakirjassa tarkastellaan työterveyteen...

Yli kymmenesosa EU-alueen työntekijöistä työskentelee sosiaali- ja terveysalalla , joka kattaa muun muassa sairaanhoidon ja palveluasumisen sekä sosiaalityön. Psykososiaaliset riskit ovat erityisen yleisiä alalla. Niitä ovat esimerkiksi suuri työmäärä, kolmansien osapuolten väkivalta, epäsäännölliset työajat ja työn henkinen vaativuus. Ne voivat vaikuttaa työntekijöiden...

Digitaaliteknologiaan työelämässä keskittyvän vuosien 2023–2025 Terveellinen työ -kampanjan upouusi verkkosivusto on avattu. Tutustu kampanjaan liittyviin runsaisiin materiaaleihin ja tietoihin ja katso, mitä riskejä ja hyötyjä työn digitalisaatio tuo mukanaan ja miten varmistetaan työntekijöiden turvallisuus ja terveys. Lue lisää siitä, miten voit osallistua ja terävöittää...

Digitalisaatioon ja uusien työmuotojen käyttöönottoon, joita myös covid-19-pandemia vauhditti, liittyvät nopeat työympäristön muutokset ovat tuoneet mukanaan uusia työsuojeluhaasteita. Silti ei pitäisi jättää huomioimatta perinteisiäkään riskejä ja suuririskisiä aloja, kuten kaivostoimintaa, metsätaloutta ja rakennusalaa. Kehittyvien työterveys- ja työturvallisuushuolien...

Kansainvälisenä nuorten päivänä 12. elokuuta 2023 juhlimme nuorten valtavia mahdollisuuksia tehdä tulevaisuudesta vihreämpi, kestävämpi ja terveellisempi kaikille. Vihreä ja digitaalinen siirtymä edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa nuorille sukupolville välitetään vihreitä taitoja työterveys ja -turvallisuus etusijalla. Vihreisiin aloitteisiin sisältyy usein...

Ilmastonmuutos on tosiasia, joka voi heikentää työskentely-ympäristön ja työntekijöiden turvallisuutta. Lämpötilan kohoaminen aiheuttaa lämpökuormituksen riskin, joka vaikuttaa työntekijöihin eri aloilla. EU-OSHAn käytännönläheinen opas Työskentely kuumassa – ohjeita työpaikoille on nyt saatavana useammalla EU-kielellä. Se tarjoaa käytännön ohjeita kuumassa työskentelyyn...

Oikeudenmukaiset työolot ja tehokas sosiaalinen suojelu kuuluvat Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeisiin periaatteisiin. Pilarilla ja siihen liittyvällä toimintasuunnitelmalla suojellaan ihmisiä työelämässä ja työnhaun aikana sekä kaikissa heidän uransa ja yksityiselämänsä vaiheissa. Sen tukemiseksi äskettäin käynnistetyllä Euroopan komission johtamalla Tehdään...

Osana tutkimusohjelmaansa, jonka tarkoituksena on parantaa työsuojelumääräysten noudattamista , EU-OSHA on tutkinut toimitusketjujen – eli ostajien ja myyjien välisten suhteiden – mahdollisuuksia edistää työturvallisuuden ja -terveyden suojelua. Laajentamalla tutkimuksen soveltamisalaa ulottumaan perinteisiä työsuhteita laajemmalle on pystytty tutkimaan markkinapohjaisten...