You are here

Kohokohtia

20/08/2015
Napo Electricity videos

Sähkö on tuttu ja olennainen osa jokapäiväistä elämäämme, myös työpaikalla. Sähkö voi kuitenkin vammauttaa tai tappaa työntekijöitä ja aiheuttaa aineellisia vaurioita, jos sitä ei käsitellä asianmukaisesti. On olemassa yksinkertaisia varotoimia, joiden avulla loukkaantumisriskiä voidaan merkittävästi vähentää työskenneltäessä sähkön kanssa tai sen lähellä. ”Napo ja jännitteiset hetket” kuvaa tavallisia sähköstä aiheutuvia vaaroja ja riskejä ja antaa muutamia ehkäisy- ja turvallisuusvinkkejä.

18/08/2015
OSHwiki connecting community

OSHwiki on erinomainen tapa erikoistietämyksen jakamiseen ja yhteistyön tekemiseen verkossa työsuojeluyhteisön sisällä.

OSHwikin artikkeleita kirjoittavat tunnustetut työsuojelun ammattilaiset ja tutkijat, mutta kuka tahansa voi lukea OSHwikistä maksutta monia valaisevia artikkeleita. Alusta tukee lisäksi kaikkia kieliä, ja jotkin artikkeleista onkin kirjoitettu muilla kielillä kuin englannilla tai käännetty OSHwikin yhteisössä.

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Mikro- ja pienyritysten merkitys Euroopan taloudelle on valtavan suuri. Rahoitusalan yrityksiä lukuun ottamatta 99,8 prosenttia EU:n kaikista yrityksistä oli vuonna 2013 pieniä ja keskisuuria yrityksiä. EU-OSHAn Euroopan mikro- ja pienyritysten tukemiseen keskittyvässä hankkeessa pyritään tunnistamaan avaintekijöitä toimintaympäristölle, jossa työsuojeluasioiden hoitamista voidaan parantaa merkittävästi.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

15/06/2015

INRS on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kumppani Ranskassa. Se on julkaissut tähän mennessä kolme vuorovaikutteista riskinarvioinnin verkkovälinettä (OiRA): tieliikenteestä, ruokahuollosta ja autonkorjauksesta.

Pages