You are here

Kohokohtia

24/07/2019

Napo on sankari lyhyissä animaatioelokuvissa, joissa käsitellään tärkeitä työsuojeluaiheita. Elokuvat tuottaa Napo-yhteenliittymä. Elokuvat ovat kepeitä mutta herättävät ajatuksia, ja niiden sanoma on vakava.

Napo työtovereineen viestii sujuvasti ilman puhuttua kieltä. Siksi elokuvat voivat tavoittaa kaikenikäisiä ihmisiä eri kulttuureista kaikkialta Euroopassa, ja ne auttavat levittämään tietoa työsuojelusta.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto järjesti yhdessä ENETOSH in (Euroopan työsuojelun koulutusverkosto) kanssa seminaarin, jonka aiheena on työntekijöiden ja nuorten tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Seminaari organisoitiin työsuojeluhankkeen puitteissa, joka keskittyy tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin silmällä pitäen myös tulevaa, lokakuussa 2020 käynnistyvää terveellinen työ -kampanjaa ”Kevennä kuormaa”.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

EU-OSHA järjesti 5. kesäkuuta tilaisuuden, jossa juhlistettiin sen 25-vuotista yhteistoimintaa sen kumppanien kanssa turvallisemman, terveellisemmän ja tuottavamman Euroopan hyväksi.

Tunnelma oli erityinen, kun EU-OSHAn verkosto kokoontui pitämään puheita ja käymään keskusteluja tarkastellen EU-OSHAn historiaa ja ennakoiden sen tulevaisuutta.

Haluamme kiittää kaikkia, jotka olivat mukana ja tekivät tilaisuudesta merkittävän.

Katso video tapahtuman kohokohdista

01/07/2019

Suomi on EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio 1.7.–31.12. 2019. Yhdessä Romanian ja Kroatian kanssa se muodostaa tämänhetkisen puheenjohtajakolmikon, käsittelee kilpailukykyisen ja osallistavan EU:n kysymyksiä, edistää ilmastonmuutoksen vastaisia toimia sekä suojelee kansalaistensa turvallisuutta.

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston OiRA on tarkoitettu ensisijaisesti mikro- ja pienyrityksille, mutta monikansallinen autonvalmistaja Daimler on kehittänyt ja muokannut sen perusteella omaan käyttöönsä sopivan työpaikan riskinarviointityökalun. OiRA-alusta kehitettiin alun perin antamaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallisille kumppaneille (kuten työministeriöille ja työsuojelutarkastajille) alakohtaisia ja eri maiden olosuhtei

Pages