You are here

Kohokohtia

26/04/2016

Psykososiaaliset riskit ja työperäinen stressi tunnistetaan nykyään yleisiksi ongelmiksi, joista on haittaa kaikissa maissa ja ammateissa sekä kaikille työntekijöille.

Työperäiseen stressiin on puututtava, jotta voitaisiin suojella työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia sekä yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä Euroopassa ja koko maailmassa.

21/04/2016

Jos työskentelet kansainvälisessä tai Euroopan laajuisessa järjestössä tai yhtiössä, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto kehottaa hakemaan vuosien 2016–2017 Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjan viralliseksi kampanjakumppaniksi.

Viralliset kampanjakumppanit saavat monia etuja useista verkostoitumisen ja hyvien käytäntöjen vaihdon mahdollisuuksista näkyvyyden lisäämiseen ja omaa sitoutumista koskevan tunnustuksen saamiseen.

19/04/2016

Euroopan työterveyspsykologian tutkimuslaitoksella (EAOHP) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolla on kunnia antaa ensimmäinen työterveyspsykologian innovoinnin ja käytännön Eusebio Rial González -palkinto professori Karina Nielsenille. Palkinnon saaja julkistettiin viime viikolla Ateenassa järjestetyssä EAOHP:n konferenssissa, jossa professori Nielsen oli pääpuhujana.

15/04/2016

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto käynnistää 15. huhtikuuta 2016 Brysselissä yhdessä Euroopan komission ja EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Alankomaiden kanssa vuosien 2016–2017 kampanjansa Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa. Uudessa kampanjassa keskitytään kestävään työhön ja terveenä ikääntymiseen työelämän alusta alkaen ja korostetaan riskien ehkäisemisen merkitystä koko työuran ajan.

12/04/2016

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) tekee kyselytutkimuksen saadakseen palautetta toiminnastaan ja saavutetuista tuloksista. Auta meitä siinä täyttämällä tämä lyhyt kyselylomake. Vastaaminen vie enintään 15 minuuttia. Kyselytutkimuksen toteuttaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston puolesta alankomaalainen tutkimus- ja konsulttiyritys Panteia.

30/03/2016

Raportissa luodaan yleiskatsaus toiseen kyselytutkimukseen Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER-2), ja sen painopisteinä ovat työsuojelu yleisesti ja erityisesti psykososiaaliset riskit sekä työntekijöiden osallistuminen työsuojelun järjestämiseen.

Kyselyn tulokset ovat saatavana interaktiivisessa verkkotulostaulussa, ja ne ovat jaettavissa organisaation koon, toimialan ja maan perusteella.

10/03/2016

Vuosien 2016–2017 Terveellinen työ -kampanjan virallista avausta edeltävään EU-OSHAn EU-yhteistyökumppanien tapaamiseen, joka pidetään 16. maaliskuuta 2016 Brysselissä, kokoontuu nykyisiä ja mahdollisia tulevia kampanjan yhteistyökumppaneita, kuten yrityksiä, työmarkkinaosapuolia, työsuojelun ammattilaisia ja mediakumppaneita.

Tapaaminen tarjoaa tilaisuuden tutustua vuosien 2016–2017 kampanjan yhteistyökumppanien etuihin sekä mahdollisuuden verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia.

Pages