You are here

Kohokohtia

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Mikro- ja pienyritysten merkitys Euroopan taloudelle on valtavan suuri. Rahoitusalan yrityksiä lukuun ottamatta 99,8 prosenttia EU:n kaikista yrityksistä oli vuonna 2013 pieniä ja keskisuuria yrityksiä. EU-OSHAn Euroopan mikro- ja pienyritysten tukemiseen keskittyvässä hankkeessa pyritään tunnistamaan avaintekijöitä toimintaympäristölle, jossa työsuojeluasioiden hoitamista voidaan parantaa merkittävästi.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

15/06/2015

INRS on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kumppani Ranskassa. Se on julkaissut tähän mennessä kolme vuorovaikutteista riskinarvioinnin verkkovälinettä (OiRA): tieliikenteestä, ruokahuollosta ja autonkorjauksesta.

10/06/2015
Welcome to EU-OSHA website

Olemme ylpeitä voidessamme käynnistää vastikään uudistetun verkkosivustomme. Sen ulkoasu on uusi ja sillä on yksinkertaista navigoida.

Se on suunniteltu siten, että saat helpommin tiedot siitä, mitä teemme ja miten voimme palvella sinua. Lisäksi se on integroitu EU-OSHAn OSHwikin kanssa ja täysin on yhteensopiva mobiiliteknologian kanssa.
Olet tervetullut tutustumaan viraston uuteen verkkosivustoon.


EU-OSHA-ryhmä

01/06/2015
ICOH Congress Poster

Tämä 31. kansainvälinen työsuojelukongressi (ICOH) järjestetään 31.5. - 5.6. COEX-kokouskeskuksessa Soulissa, Etelä-Koreassa.

Tänä vuonna kongressin pääteemana on “Global Harmony for Occupational Health: Bridge the World” (työsuojelun yhtenäistäminen maailmassa), ja tarkoituksena on nostaa työsuojelun tasoa koko maailmassa kaventamalla kehittyneiden ja kehittyvien maiden välistä kuilua.

EU-OSHAn johtaja Christa Sedlatschek osallistuu tapahtumaan pitämällä kaksi esitelmää:

26/05/2015

Joka vuoden 31. toukokuuta vietettävä Maailman tupakaton päivä korostaa tupakkaan liittyviä terveysriskejä ja tarvetta tehokkaisiin toimiin tupakan kulutuksen vähentämiseksi.

Tupakanpolton tiedetään olevan yhteydessä hengitystiesairauksiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin. Se lisää myös hyvin merkittävästi tiettyjen syöpien riskiä. Mutta toissijainen altistus savulle eli passiivinen tupakointi on myös merkittävä sairauksien, vammaisuuden ja kuolleisuuden syy Euroopan unionissa.

Pages