You are here

Kohokohtia

01/10/2015
Healthy Workplaces Summit 2015

Vuoden 2015 Terveellinen työ -huippukokous tuo yhteen johtavat eurooppalaiset asiantuntijat ja päättäjät. He kokoontuvat vaihtamaan hyviä käytäntöjä ja tarkastelemaan tulevia strategioita, joilla voidaan hallita stressiä ja vähentää psykososiaalisia riskejä eurooppalaisissa yrityksissä. Tapahtuma pidetään 3.–4. marraskuuta 2015 Bilbaossa Espanjassa, ja se päättää kaksivuotisen Terveellinen työ -kampanjan aiheesta stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työpaikalla.

22/09/2015
Older workers

Iäkkäiden työntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva Euroopan parlamentin pilottihanke, jonka Euroopan komissio delegoi EU-OSHAlle vuonna 2013, on edennyt loppuvaiheeseen. Hankkeen tulokset esitellään EU-OSHAn konferenssissa Brysselissä 22. syyskuuta. Tervetuliaissanat lausuu Euroopan parlamentin jäsen Ole Cristensen. Komission ja EU:n työmarkkinaosapuolten työturvallisuuden ja -terveyden (TTT) asiantuntijoilla on tilaisuus keskustella tuloksista ja validoida niitä sekä antaa palautetta alkuvuonna 2016 julkaistavaa lopullista analyysiä varten.

07/09/2015
Funding guide

If you are trying to identify funding sources for activities, initiatives or projects related to occupational safety and health (OSH), then look no further than the EU-OSHA funding guide.

Targeting EU-OSHA’s stakeholders, the guide provides a comprehensive and up-to-date overview of European funding opportunities.

31/08/2015
Legislation at EU-OSHA's Website

EU-lainsäädäntö määrittää jäsenvaltioiden kansallista työsuojelulainsäädäntöä. Siihen kuuluvat sekä oikeudellisesti sitovat EU-direktiivit että EU:n ohjeet direktiivien ja standardien toteuttamisen helpottamiseksi.

Lisää tietoaEU:n ja jäsenvaltioiden kansallisesta työsuojelulainsäädännöstä.

20/08/2015
Napo Electricity videos

Sähkö on tuttu ja olennainen osa jokapäiväistä elämäämme, myös työpaikalla. Sähkö voi kuitenkin vammauttaa tai tappaa työntekijöitä ja aiheuttaa aineellisia vaurioita, jos sitä ei käsitellä asianmukaisesti. On olemassa yksinkertaisia varotoimia, joiden avulla loukkaantumisriskiä voidaan merkittävästi vähentää työskenneltäessä sähkön kanssa tai sen lähellä. ”Napo ja jännitteiset hetket” kuvaa tavallisia sähköstä aiheutuvia vaaroja ja riskejä ja antaa muutamia ehkäisy- ja turvallisuusvinkkejä.

18/08/2015
OSHwiki connecting community

OSHwiki on erinomainen tapa erikoistietämyksen jakamiseen ja yhteistyön tekemiseen verkossa työsuojeluyhteisön sisällä.

OSHwikin artikkeleita kirjoittavat tunnustetut työsuojelun ammattilaiset ja tutkijat, mutta kuka tahansa voi lukea OSHwikistä maksutta monia valaisevia artikkeleita. Alusta tukee lisäksi kaikkia kieliä, ja jotkin artikkeleista onkin kirjoitettu muilla kielillä kuin englannilla tai käännetty OSHwikin yhteisössä.

Pages