Kohokohtia

07/10/2019

EU-OSHAn tiedotustoiminnan ytimessä on viraston ja kohdeyleisön välinen tehokas viestintä. Uraauurtavan lähestymistavan ansiosta, jolla EU-OSHA on käyttänyt Internetiä ja sosiaalista mediaa, virasto on pystynyt kehittämään ja levittämään innovatiivisia välineitään työsuojeluyhteisössä tehokkaasti.

Lue uusi artikkelimme EU-OSHAn verkkonäkyvyyden kehittämisestä.

03/10/2019

EU-OSHA ja sen aktiivisimmat kumppanit ja tukijat juhlivat Bilbaossa 12. ja 13. marraskuuta vuosien 2018-19 Terveellinen työ ‑ Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan onnistunutta päättymistä.

Silloin Euroopan johtavat asiantuntijat ja päättäjät vaihtavat viimeistä kertaa kokemuksia ja tuovat esiin hyviä käytäntöjä, jotka koskevat altistumista vaarallisille aineille työssä ja niiden turvallista käsittelyä.

30/09/2019

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto kumppaneineen käynnistää 21. lokakuuta Euroopan työsuojeluviikon, jolla edistetään osallistavaa ja aktiivista vaarallisten aineiden turvallisuushallintaa.

Viikko on käynnissä olevan Terveellinen työ -kampanjan kohokohta. Siihen kuuluu satoja tapahtumia eri puolilla Eurooppaa, muun muassa elokuvanäytöksiä, sosiaalisen median tapahtumia, konferensseja, näyttelyjä, kilpailuja ja koulutustilaisuuksia.

17/09/2019

Kuusi organisaatiota palkitaan ja neljä saa tunnustuksen EU-OSHAn 14:nnessä Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkintojen kilpailussa.

Vuosien 2018–2019 kilpailussa tuodaan esiin vaarallisten aineiden tunnistamisen ja hallinnan hyviä käytäntöjä ja annetaan tunnustusta organisaatioille, jotka noudattavat ennakoivaa, osallistavaa lähestymistapaa riskien arvioimiseen ja ratkaisujen täytäntöönpanoon.

Pages

Pages