You are here

Kohokohtia

20/02/2017

Helmikuun 20. päivänä vietettävä kansainvälinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä on loistava tilaisuus antaa tunnustusta Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin perustamista edistäville käynnissä oleville toimenpiteille ja edistää niitä.

Nopeasti muuttuvassa työmaailmassa myös työsuojelulla on uusia haasteita, jotka johtuvat muun muassa entistä epävakaammista työsuhteista, uusista työskentelymalleista ja työvoiman ikääntymisestä.

10/01/2017

The European Commission is taking action to promote occupational safety and health in the EU.

Building on past efforts, the Commission's new initiative aims to better protect workers against work-related cancer, to help businesses, in particular SME's and micro-enterprises, in their efforts to comply with the existing legislative framework, and to put a bigger focus on results and less on paperwork.

Learn more

01/02/2016

Oletko kiinnostunut työsuojelutiedon tietoresursseista? Julkaisukokoelmissamme on aineistoa perusteellisista tutkimusraporteista aihekohtaisiin e-facts-tiedotteisiin, jotka on tarkoitettu työpaikalla hyödynnettäviksi. Kaiken voi ladata maksutta. Voit tehdä kirjastossa hakuja kielen, aiheen tai hakusanan perusteella ja saada runsaasti osumia monikielisiin julkaisuihin työsuojelun tärkeimmiltä aloilta ja pääaiheista.


Siirry julkaisuosioomme


 

02/01/2017
Maltasta tulee EU:n neuvoston puheenjohtaja 1. tammikuuta 2017. Silloin alkaa Alankomaiden, Slovakian ja Maltan muodostaman troikan kolmas ja viimeinen toimikausi.
EU:lle haasteelliseen aikaan ajoittuvalla Maltan puheenjohtajakaudella on määrä edistää keskustelua sosiaalisesta osallisuudesta, muuttoliikkeistä ja sisämarkkinoista.
 
20/12/2016

Vuosien 2018–2019 kampanja on jo suunnitteilla. Siinä keskitytään jatkuvaa huolta aiheuttavaan aiheeseen eli vaarallisiin aineisiin työpaikalla.

Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta vaarallisista aineista (mukaan lukien karsinogeenit) sekä edistää riskienarviointia ja hyvien käytäntöjen jakamista. Kampanjassa keskitytään erityisen alttiisiin työntekijäryhmiin ja esitellään lainsäädäntökehystä, joka suojelee työntekijöitä EU:ssa.

15/12/2016

Terveellinen työ 2016–2017 -kampanjan ensimmäisen vuoden lähentyessä loppuaan haluamme kiittää kampanjakumppaneita ja sidosryhmiä saamastamme valtavasta tuesta. Sitoutumisenne ansiosta kampanjamme on ollut menestys.

Toivotamme kaikille hyvä lomaa ja odotamme jo toista yhteistyövuotta, joka varmistaa meille kaikille turvallisen ja terveellisen ikääntymisen!

Käy Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjan verkkosivuilla

Pages