Kohokohtia

Millä tavoin mikro- ja pienyritykset voivat järjestää kestävät riskinarviointimenettelyt pitkällä aikavälillä? Otetaan mallia Ranskasta! Uudet tutkimukset valottavat ranskalaisten organisaatioiden suosiman riskinarviointityökalu OiRAn etuja. OiRA on vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu, jonka avulla EU:n jäsenmaat voivat luoda maksuttomia alakohtaisia...

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kerätäkseen näyttöä neljän EU:n erillisviraston tuloksellisuudesta ja laajemmista vaikutuksista: EU-OSHA, Eurofound, Cedefop ja ETF, sekä yksittäin että monialaisesta näkökulmasta. Kuuleminen on osa Euroopan komission puolesta tehtävää arviointitutkimusta, joka koskee näiden virastojen vaikuttavuutta, tehokkuutta...

Tänäkin vuonna 8. maaliskuuta Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto vahvistaa kantansa, jonka mukaan naisilla ja tytöillä on oikeus elää ja työskennellä ilman väkivallan uhkaa sekä verkossa että sen ulkopuolella. Tuemme YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin kehotusta torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa digitaalisissa ympäristöissä. On keskeistä, että innovaatioiden ja...

Vaikka työssäkäyvä väestö on yleensä terveempää kuin työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, työpaikat voivat myös aiheuttaa tai pahentaa sairauksia. Useampi kuin neljä kymmenestä työntekijästä EU:ssa ilmoittaa työstressinsä lisääntyneen pandemian seurauksena. Tämä lisärasitus sekä muut psykososiaaliset riskitekijät, kuten työn epävarmuus, pitkät työpäivät ja kiusaaminen...

Työsuojeluammattilaisten on täytynyt pysyä mukana muutoksessa ja mukauttaa käytäntöjään. Uudessa selvityksessä tarkastellaan työsuojelun ehkäisevien palvelujen merkitystä työsuojelunormien noudattamisen tukemisessa Euroopan unionissa. Asiakirjassa yksilöidään tietämyksen puutteita työsuojelun ammattikäytännöissä ja alan merkittävimpiä kysymyksiä sekä politiikan ja tutkimuksen...

Unkarin mukaantulon myötä vuorovaikutteisen riskinarvioinnin verkkoyhteisössä (OiRA) on nyt 18 kansallista kumppania. Unkarin teknologia- ja teollisuusministeriö on ottanut käyttöön toimintasuunnitelman, johon sisältyy viiden uusia aloja kattavan OiRA-työkalun kehittäminen ja olemassa olevien viiden työkalun käyttöönotto Unkarin lainsäädännön mukaisesti. Laajan näkyvyyden...

OSHwiki on yhteistyössä koottu työterveys ja -turvallisuustiedon verkkoensyklopedia, jonka käytettävyyttä on nyt parannettu. Uusi ulkoasu ja paranneltu navigointikokemus helpottavat tiedonhakua entisestään: tietoa voi etsiä aihepiireittäin tai avainsanojen avulla. Saatavilla on olennaista ja luotettavaa sisältöä työterveyden ja -turvallisuuden eri aiheista. Suosittuja ovat...

Maailman syöpäpäivänä, jota vietetään vuosittain 4. helmikuuta, kannustetaan vähentämään syövän aiheuttamaa taakkaa maailmanlaajuisesti suhtautumalla siihen tiedostavasti ja ryhtymällä vastatoimiin. EU-OSHA on sitoutunut määrätietoisesti torjumaan syöpää, joka on tärkein työperäisten kuolemien syy EU:ssa. Osana tätä työtä tässä kuussa saadaan päätökseen EU-OSHAn kenttätyöosuus...

Työsuojeluviranomaisten tehtävänä on seuraamusjärjestelmien ja standardoitujen toimenpiteiden avulla tarkoitus tukea työsuojeluvaatimusten noudattamista Euroopan unionissa. Näihin toimiin kuuluvat työsuojelutarkastajien paikan päällä suorittamat tarkastukset, joilla valvotaan kansallisten lakien noudattamista ja täytäntöönpanoa, sekä työtapaturmien ja työperäisten sairauksien...

Työsuojelun digitaaliset valvontajärjestelmät, kuten sovellukset, kamerat ja päälle puettavat laitteet, voivat tehdä työpaikoista turvallisempia. Järjestelmien hyöty riippuu usein niiden keräämien ja analysoimien tietojen tarkkuudesta, olipa kyse sitten ennaltaehkäisevistä tai vaikutuksia lieventämistä toimista. Yhtä tärkeää on antaa työnantajille ja työntekijöille tietoa, jota...