OSH Pulse – Työterveys ja -turvallisuus työpaikalla pandemian jälkeen

EU-OSHAn tilaama Flash-eurobarometri – OSH Pulse -tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa covid-19-pandemian monista vaikutuksista työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin ja niihin liittyviin työpaikoilla toteutettuihin toimenpiteisiin sekä digitaaliteknologian lisääntyvään käyttöön työpaikalla.

Keväällä 2022 haastateltiin edustavaa 27 000 työssäkäyvän työntekijän otosta puhelimitse kaikissa EU:n jäsenvaltioissa sekä Islannissa ja Norjassa.

Kyselyssä keskityttiin työntekijöiden kohtaamiin henkisiin ja fyysisiin stressitekijöihin sekä työterveys ja -turvallisuustoimenpiteisiin, joita heidän työpaikoillaan on toimeenpantu. Tarkemmin sanoen kyselyssä käsitetiin seuraavia aiheita:

  • psykososiaaliset riskitekijät, stressi ja mielenterveys
  • terveysvaikutukset
  • mielenterveyteen liittyvät ennaltaehkäisevät toimet
  • mielipiteet ja kokemus työterveydestä ja -turvallisuudesta työpaikalla
  • digitalisaatio ja digitaalisten teknologioiden käyttö

Tulokset on esitetty yleiskatsauksessa ja yhteenvedossa. Lisäksi 29 maakohtaisessa tietokoosteessa esitellään kansallisia tuloksia ja infograafissa on nähtävissä tiivis katsaus tärkeimmistä tuloksista.

Kyselyn tulokset tukevat EU-OSHAn toimintaa työn digitalisaationtyöhön liittyvien psykososiaalisten riskien ja stressin sekä työsuojelumääräysten noudattamisen parantamisen aloilla. Tiettyjen aiheiden perusteellinen analysointi tuottaa kiinnostavia lisähavaintoja.