Mielenterveys työssä covid-19-pandemian jälkeen

Keywords:

Covid-19-pandemia vaikutti voimakkaasti työelämään. Tässä raportissa esitetään tuloksia mielenterveyttä työssä koskevista eurooppalaisista kyselytutkimuksista, jotka kattavat pandemiaa edeltäviä, sen aikaisia ja sen jälkeisiä ajanjaksoja.

Merkittävät tulokset liittyvät erilaisiin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat tiettyihin aloihin, työn tyyppiin, työntekijöiden alaryhmiin ja sukupuoleen, digitalisaatioon sekä siihen, että organisaatioiden on tärkeää toteuttaa ennakoivasti työterveys- ja työturvallisuustoimenpiteitä. Työhön liittyvien psykososiaalisten riskien torjumisen on myös oltava osa toimenpiteitä, joilla suojellaan työntekijöitä sekä nykyhetkessä että tulevilta kriittisiltä tapahtumilta.

Lataa in: en