Työsuojelun valmius- ja valvontajärjestelmät THOR, Yhdistynyt kuningaskunta

Keywords:

Tämä artikkeli kuuluu viiden selvityksen sarjaan, jossa käsitellään uusien työperäisten sairauksien havaitsemista, seurantaa ja ehkäisemistä koskevia työsuojelun valmius- ja valvontamenetelmiä. Tämä artikkeli koskee THOR-verkostoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Yleisen THOR-verkoston lisäksi erityisissä THOR-järjestelmissä käsitellään työperäisiä sairauksia, kuten hengitys-, iho- tai tartuntatauteja. THOR-EXTRA puolestaan on tarkoitettu nimenomaisesti uusia työperäisiä sairauksia koskevien epäilyjen raportointiin. THOR-verkostossa on kehitetty innovatiivisia ominaisuuksia raportoinnin yksinkertaistamiseksi ja parannettu tietojen laatua, jotta lääkäreitä voidaan kannustaa raportointiin tarjoamalla mahdollisuuksia jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen verkkoalustan avulla. Sen yritysten ja työsuojeluviranomaisten välisillä kaksisuuntaisen viestinnän mekanismeilla varmistetaan vahva panos kohdennettuun ja näyttöön perustuvaan toimintapolitiikkaan ja ennaltaehkäisyyn.

Lue lisää siitä, miten THOR-järjestelmää käytetään uusia ja kehittyviä työterveysriskejä koskevien tietojen tuottamiseen päätöksentekijöille.

Lataain: en