Lapsiin ja nuoriin – eli tuleviin työntekijäsukupolviin – kohdistuva TULE-sairauksia ehkäisevä koko eliniän kattava lähestymistapa

Keywords:

Lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE-sairaudet) ovat melko yleisiä, ja monilla nuorilla on jo työmarkkinoille tullessaan tuki- ja liikuntaelinten ongelmia, joita työ voi pahentaa.

Tässä esityksessä luodaan yleiskatsaus aiheeseen ja tuodaan esiin hyvän tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen merkitys lapsilla ja nuorilla.

Lataa in: de | el | en | et | hr | is | lt | mt | pl | ro |