Ylimmän tason henkilöstö

Väliaikainen pääjohtaja

William Cockburn

William Cockburn on nimitetty väliaikaiseksi pääjohtajaksi, kunnes uusi pääjohtaja aloittaa tehtävässä.

William on työskennellyt Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastossa vuodesta 1998 alkaen. Hän on keskittynyt tutkimuskoordinoinnin ja kehittymässä olevien riskien aloihin ja hän vastasi ensimmäisestä Euroopan yrityksille tehdystä kyselytutkimuksesta uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER).

Williamilla on alempi korkeakoulututkinto oikeustieteestä ja ylempi korkeakoulututkinto ergonomiasta (Loughboroughin yliopistosta). Ennen tuloaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon hän työskenteli yritysten turvallisuuskulttuuria tutkivana yliopistotutkijana ja yksityisellä sektorilla ergonomian asiantuntijana ja tutkimuspäällikkönä työsuojeluun liittyvissä hankkeissa.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo

Viestintä- ja pr-toimintayksikön päällikkö

Andrew Smith

Andrew tuli Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon vuonna 2000. Viestintä- ja pr-toimintayksikön päällikkönä hän vastaa Euroopan laajuisten viestintästrategioiden laatimisesta ja toteuttamisesta, muun muassa monen sidosryhmän valistuskampanjoista ja sähköisestä viestinnästä.

Andrew on koulutukseltaan yhteiskuntatieteilijä (Bristolin yliopistosta), ja hänellä on yli 25 vuoden kokemus viestinnästä. Ennen nykyistä toimeaan hän työskenteli viisi vuotta tieto- ja viestintäyksikön päällikkönä Euroopan tiedesäätiössä. Vuosina 1989–1995 hän puolestaan toimi Yhdistyneen kuningaskunnan taloudellisen ja sosiaalisen tutkimusneuvoston viestintäjohtajana.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo

Ennaltaehkäisy- ja tutkimusyksikön väliaikainen päällikkö

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek tuli EU-OSHAn palvelukseen vuonna 2006 hankepäälliköksi. Hän on työskennellyt ennaltaehkäisy- ja tutkimusyksikön hankkeissa, jotka koskevat mielenterveyttä työpaikalla, työperäistä stressiä sekä muita psykososiaalisia riskejä, kuten väkivaltaa ja häirintää. Hänen vastuullaan on myös ollut merkittävä mikroyritysten ja pienten yritysten työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvä hanke.

Malgorzatalla on psykologian maisterin tutkinto Varsovan yliopistosta ja työpsykologian tohtorin tutkinto Sleesian yliopistosta. Ennen EU-OSHAa hän työskenteli akateemisena tutkijana Puolan kansallisessa työsuojeluun keskittyvässä tutkimusinstituutissa.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo

Resurssi- ja palvelukeskuksen päällikkö

Donianzu Murgiondo