Ylimmän tason henkilöstö

Johtaja

Christa Sedlatschek

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Puh. 0034 944 358 302 (avustaja)

Kuva Christa Sedlatschekista

Christa nimitettiin vuonna 2011 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston pääjohtajaksi, ja hän työskentelee toista toimikauttaan. Pääjohtaja on EU-OSHA laillinen edustaja, joka vastaa viraston johtamisesta ja päivittäisestä toiminnasta, muun muassa talous-, hallinto- ja henkilöstöasioista hallintoneuvoston myöntämin toimivaltuuksin. Toimikausi kestää viisi vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Pääjohtaja on vastuussa hallintoneuvostolle.

Christa on lääketieteen tohtori (Wienin yliopistosta), ja hän on erikoistunut työterveyteen. Valmistuttuaan hän meni töihin Itävallan työsuojeluvirastoon. Vuonna 1993 hän siirtyi työ- ja sosiaaliministeriöön, jossa hän toimi työlääketieteen osaston varajohtajana.

Vuonna 1998 hänet rekrytoitiin Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon, jossa hän keskittyi hyviä käytäntöjä koskevien tietojen laatimiseen ja levittämiseen entisen työympäristöyksikön päällikkönä. Tässä toimessa hän sai perusteellista tietämystä EU:sta ja jäsenvaltioissa käytössä olevista työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmistä.

Vuonna 2003 hän aloitti työt Saksan liittovaltion työterveys- ja työturvallisuuslaitoksessa (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA), jossa hänestä tuli vuonna 2004 työn laatua käsittelevän valtakunnallisen INQA-hankkeen johtaja. Saksan työ- ja sosiaaliministeriö käynnisti kyseisen hankkeen Lissabonin huippukokouksen myötä vuonna 2000 tavoitteenaan luoda enemmän ja parempia työpaikkoja Eurooppaan.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo

Viestintä- ja pr-toimintayksikön päällikkö

Andrew Smith

smith(at)osha(dot)europa.eu

Puh. 0034 944 358 342 (avustaja)

Andrew tuli Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon vuonna 2000. Viestintä- ja pr-toimintayksikön päällikkönä hän vastaa Euroopan laajuisten viestintästrategioiden laatimisesta ja toteuttamisesta, muun muassa monen sidosryhmän valistuskampanjoista ja sähköisestä viestinnästä.

Andrew on koulutukseltaan yhteiskuntatieteilijä (Bristolin yliopistosta), ja hänellä on yli 25 vuoden kokemus viestinnästä. Ennen nykyistä toimeaan hän työskenteli viisi vuotta tieto- ja viestintäyksikön päällikkönä Euroopan tiedesäätiössä. Vuosina 1989–1995 hän puolestaan toimi Yhdistyneen kuningaskunnan taloudellisen ja sosiaalisen tutkimusneuvoston viestintäjohtajana.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo

Ennaltaehkäisy- ja tutkimusyksikön päällikkö

William Cockburn

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Puh. 0034 944 358 372 (avustaja)

William on johtanut vuodesta 2012 alkaen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ennaltaehkäisy- ja tutkimusyksikköä, joka kehittää työterveys- ja työturvallisuussisältöä ja johon kuuluu Euroopan riskienseurantakeskus.

William on työskennellyt Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastossa vuodesta 1998 alkaen. Hän on keskittynyt tutkimuskoordinoinnin ja kehittymässä olevien riskien aloihin ja hän vastasi ensimmäisestä Euroopan yrityksille tehdystä kyselytutkimuksesta uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER).

Williamilla on alempi korkeakoulututkinto oikeustieteestä ja ylempi korkeakoulututkinto ergonomiasta (Loughboroughin yliopistosta). Ennen tuloaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon hän työskenteli yritysten turvallisuuskulttuuria tutkivana yliopistotutkijana ja yksityisellä sektorilla ergonomian asiantuntijana ja tutkimuspäällikkönä työsuojeluun liittyvissä hankkeissa.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo

Resurssi- ja palvelukeskuksen päällikkö

 Andrea Baldan

baldan(at)osha(dot)europa(dot)eu

Puh. 0034 944 358 322 (avustaja)

Andrea Baldan tuli EU-OSHAn palvelukseen vuonna 2018 resurssi- ja palvelukeskuksen päälliköksi johtamaan ryhmää, joka huolehtii viraston keskeisistä tukipalveluista, mukaan lukien henkilöstöhallinto, talous, hankinnat, budjetointi, tilinpito ja asiakirjahallinto.

Tätä ennen hän työskenteli 10 vuotta Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankissa Lontoossa (Yhdistyneessä kuningaskunnassa), jossa hän valvoi hankintojen ja teknisen yhteistyön järjestelmiä ja toimia, johti tehtävärajat ylittävää tehokkuutta koskevia aloitteita sekä suunnitteli ja toteutti sisäisiä hallinnoinnin hankkeita. Hän aloitti uransa kansainvälisen kehityksen tehtävissä Euroopan komission teknisen tuen hankkeissa kehittyvissä maissa ja toimi pitkään taloudellisen kehityksen rahastoja ja hankkeita johtavana paikan päällä työskentelevänä asiantuntijana Etelä-Afrikassa.

Andrea Baldan on hyväksytty muutosjohtamisen ammattilainen, joka on suorittanut PRINCE2 (Foundation) -koulutuksen, MBA-tutkinnon Walesin yliopistossa (Yhdistynyt kuningaskunta) sekä liikkeenjohdon ja yrityshallinnon tutkinnon LIUC:n yliopistossa Italiassa.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo