Ylimmän tason henkilöstö

Pääjohtaja

William Cockburn Salazar

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastossa vuodesta 1998 alkaen työskennellyt Cockburn Salazar on keskittynyt tutkimuksen koordinointiin ja kehittymässä oleviin riskeihin. Hän myös vastasi ensimmäisestä Euroopan yrityksille tehdystä uusia ja kehittyviä riskejä käsitelleestä kyselytutkimuksesta (ESENER). Vuosina 2012–2021 hän johti EU-OSHAn ennaltaehkäisyn ja tutkimuksen yksikköä, jonka tehtävänä on kehittää viraston työturvallisuus- ja työterveyssisältöä. Vuodesta 2021 lähtien viralliseen pääjohtajanimitykseen saakka vuonna 2023 hän toimi väliaikaisena pääjohtajana.

Koulutus käsittää alemman korkeakoulututkinnon oikeustieteestä ja ylemmän korkeakoulututkinnon ergonomiasta. Ennen uraansa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastossa hän työskenteli yritysten turvallisuuskulttuuria tutkivana yliopistotutkijana ja yksityisellä sektorilla ergonomian asiantuntijana ja tutkimuspäällikkönä työsuojeluun liittyvissä hankkeissa.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo

Viestintä- ja pr-toimintayksikön päällikkö

Andrew Smith

Andrew tuli Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon vuonna 2000. Viestintä- ja pr-toimintayksikön päällikkönä hän vastaa Euroopan laajuisten viestintästrategioiden laatimisesta ja toteuttamisesta, muun muassa monen sidosryhmän valistuskampanjoista ja sähköisestä viestinnästä.

Andrew on koulutukseltaan yhteiskuntatieteilijä (Bristolin yliopistosta), ja hänellä on yli 25 vuoden kokemus viestinnästä. Ennen nykyistä toimeaan hän työskenteli viisi vuotta tieto- ja viestintäyksikön päällikkönä Euroopan tiedesäätiössä. Vuosina 1989–1995 hän puolestaan toimi Yhdistyneen kuningaskunnan taloudellisen ja sosiaalisen tutkimusneuvoston viestintäjohtajana.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo

Ennaltaehkäisy- ja tutkimusyksikön väliaikainen päällikkö

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek tuli EU-OSHAn palvelukseen vuonna 2006 hankepäälliköksi. Hän on työskennellyt ennaltaehkäisy- ja tutkimusyksikön hankkeissa, jotka koskevat mielenterveyttä työpaikalla, työperäistä stressiä sekä muita psykososiaalisia riskejä, kuten väkivaltaa ja häirintää. Hänen vastuullaan on myös ollut merkittävä mikroyritysten ja pienten yritysten työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvä hanke.

Malgorzatalla on psykologian maisterin tutkinto Varsovan yliopistosta ja työpsykologian tohtorin tutkinto Sleesian yliopistosta. Ennen EU-OSHAa hän työskenteli akateemisena tutkijana Puolan kansallisessa työsuojeluun keskittyvässä tutkimusinstituutissa.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo

Resurssi- ja palvelukeskuksen päällikkö

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo aloitti Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastossa syyskuussa 2023. Resurssi- ja palveluyksikön päällikkönä hän johtaa tiimiä, joka hallinnoi henkilöstöhallinnon, rahoituksen, hankintojen, dokumentoinnin, sisäisen valvonnan ja tilojen hallinnan aloja.

Ennen tuloaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoon Donianzu työskenteli yli 16 vuotta Euroopan kalastuksenvalvontavirastossa Vigossa, ensin talous- ja hankintajaoston päällikkönä ja myöhemmin resurssi- ja tieto- ja viestintätekniikan yksikön apulaispäällikkönä.

Ilmoitus sidonnaisuuksista – ansioluettelo