Hallintoneuvoston jäsenistä koostuvan johtokunnan kokoonpano

EU-OSHAn johtokunnan jäsenet ja ilmoitukset sidonnaisuuksista. Johtokunta työskentelee ohjausryhmänä, valvoo viraston toiminnallista suoriutumista ja kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Se koostuu kahdeksasta hallintoneuvoston jäsenestä.

Johtokunnan viimeisimpien kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

2018

2017

2016

2015

Jäsen

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Varapuheenjohtaja:
Ms Boel CALLERMO (Hallituksen edustaja), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Hallituksen edustaja), Varapuheenjohtaja:
Ms Anna KWIATKIEWICZ-MORY (Työnantajien edustaja), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Työnantajien edustaja), Varapuheenjohtaja:
Mr Ignacio DORESTE (Työntekijöiden edustaja), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Työntekijöiden edustaja), Puheenjohtaja
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Hallituksen edustaja)
Mr Kris DE MEESTER (Työnantajien edustaja)
Mr Károly GYÖRGY (Työntekijöiden edustaja)

Varajäsen

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Hallituksen edustaja)
Mr Yogindra SAMANT (Hallituksen edustaja)
Mr Eckhard METZE (Työnantajien edustaja)
Mr Francois ENGELS (Työnantajien edustaja)
Mr Georgi STOEV (Työnantajien edustaja)
Mr Anthony CASARU (Työntekijöiden edustaja)