Hallintoneuvoston jäsenistä koostuvan johtokunnan kokoonpano

EU-OSHAn johtokunnan jäsenet ja ilmoitukset sidonnaisuuksista. Johtokunta työskentelee ohjausryhmänä, valvoo viraston toiminnallista suoriutumista ja kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Se koostuu kahdeksasta hallintoneuvoston jäsenestä.

Johtokunnan viimeisimpien kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Chairperson

Mr Renārs LŪSIS (Government representative)

Vice-Chairperson

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.)
Mr Michael GILLEN (Employers representative)
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Workers representative)

Coordinator, Executive Board

Ms Anna KWIATKIEWICZ-MORY (Employers representative)
Mr Ignacio DORESTE (Workers representative)

Member

Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Yogindra SAMANT (Government representative)
Mr Kris DE MEESTER (Employers representative)
Mr Károly GYÖRGY (Workers representative)

Alternate

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Marie DALTON (Government representative)
Ms Mercedes TEJEDOR AIBAR (Government representative)
Ms Patrice FURLANI (Government representative)
Mr Eckhard METZE (Employers representative)
Mr Georgi STOEV (Employers representative)
Mr Mario VAN MIERLO (Employers representative)
Mr Andreas STOIMENIDIS (Workers representative)
Mr Anthony CASARU (Workers representative)
Ms Silvana CAPPUCCIO (Workers representative)
Share this on: