Tekoälyn vaikutus työterveyteen ja -turvallisuuteen

Keywords:

Tekoälyn käyttö työpaikoilla tuo työterveyden ja -turvallisuuden edistämiselle, hallinnalle ja sääntelylle paitsi mahdollisuuksia myös uusia haasteita. Työtehtävien automaatio robotiikan avulla vähentää työntekijöiden altistumista vaarallisille tekijöille työpaikoilla, ja yhteistyörobotit voivat helpottaa ikääntyvien tai vammaisten työntekijöiden työllistymistä.

Tekoäly on tuonut mukanaan myös uusia työntekijöiden valvonta- ja hallinnointijärjestelmiä, joiden avulla kerätään ja hyödynnetään reaaliaikaista dataa. Nämä uudet valvonta- ja hallinnointijärjestelmät saattavat tarjota mahdollisuuden kehittää työsuojeluun liittyvää seurantaa, vähentää altistumista riskitekijöille ja antaa varhaisvaroituksia stressistä, terveysongelmista ja uupumuksesta. Ne saattavat nostaa esille kuitenkin myös oikeudellisia, sääntelyyn liittyviä ja eettisiä kysymyksiä sekä työsuojeluun liittyviä huolenaiheita.

 

Lataa in: cs | da | de | en | es | fi | fr | hr | it | no | pt | sl | sv |