You are here

Napo – turvallisuutta hymy huulessa

Napo — safety with a smile

Animaatioelokuvasarjan sankari Napo esittelee iloisesti ja keskustelua herättävästi työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä aiheita ja riskien ennaltaehkäisyä.

Napo on tyypillinen työntekijä millä tahansa alalla tai sektorilla. Hän altistuu työpaikalla usein yleisille vaaroille ja riskialttiille tilanteille. Hän osallistuu kuitenkin aktiivisesti riskien tunnistamiseen ja käytännöllisten ratkaisujen tarjoamiseen.

Naposta on nyt tullut Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ -kampanjoiden päälähettiläs, ja monet Napo-elokuvat liittyvät näihin kampanjoihin tai tukevat niitä. Napo esiintyy myös monissa kampanjan tärkeimmissä tapahtumissa.

Napo-elokuvat

Napo tähdittää yhdessä työtovereidensa kanssa monia mykkäelokuvia, joiden avulla kaikenikäiset erilaisista taustoista ja kulttuureista tulevat ihmiset voivat ymmärtää Napoa ja samastua häneen. Elokuvissa käsitellään monia erilaisia työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä aiheita, esimerkiksi seuraavia:

Uusia elokuvia tuotetaan säännöllisesti, kun aiheet on valittu. Elokuvat tuottaa Napo-konsortio, johon kuuluu pieni ryhmä työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä eurooppalaisia organisaatioita ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto.

Napo opettajille

Napo auttaa myös esittelemään työterveyttä ja työturvallisuutta peruskouluikäisille lapsille Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on laatinut Napo-konsortion tuella työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvän verkkotyökalupakin opettajille. Tarjolla olevat opintopaketit sisältävät

  • tärkeimmät viestit ja oppimistavoitteet
  • toimintaideoita ja verkkoresurssit
  • näytteen 45 minuutin oppituntisuunnitelmista

Onnistuneen pilottijakson jälkeen näitä oppitunteja kehitetään ja levitetään koko Eurooppaan.

iNapo

Napo-konsortion yhden jäsenen, Italian työtapaturmavakuutuslaitoksen (INAIL) kehittämä iNapo-sovellus on nyt ladattavissa, joten Napo-elokuvat ovat helposti saatavilla myös liikkeellä ollessa.

Napo-konsortio

Napo-elokuvien omistusoikeus kuuluu Via Storia -tuotantoyhtiölle, jonka kotipaikka on Strasbourgissa, Ranskassa, ja Napo-konsortiolle, joka rahoittaa ja tuottaa elokuvia eurooppalaisista työsuojelujärjestöistä koostuvan pienen ryhmän valtuuttamana. Ryhmään kuuluvat seuraavat tahot: AUVA (Itävalta); DGUV (Saksa); HSE (Yhdistynyt kuningaskunta); INAIL (Italia); INRS (Ranska); SUVA (Sveitsi) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. Lisäksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolla on konsortiota edustavan DGUV:n kanssa sopimus, jonka perusteella virasto saa valmistaa Napo-elokuvista jäljennöksiä ja jakaa niitä kaikkien EU:n jäsenvaltioiden, EU:n jäsenyyttä hakeneiden ja Euroopan vapaakauppaliittoon EFTAan kuuluvien maiden kansallisille koordinointikeskuksille.