Tehtävät ja visio

Hallintoneuvosto on hyväksynyt nämä julkilausumat osaksi järjestön strategiaa. Niissä ilmaistaan, miten hallintoneuvosto haluaa viraston toteuttavan toimeksiantonsa.

Tehtävämme

Kehitämme, keräämme ja tuotamme luotettavia ja merkityksellisiä tietoja, analyysejä ja työkaluja tiedon lisäämiseksi, valistuksen antamiseksi ja sellaisten työsuojeluun liittyvien tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi, joilla vastataan työsuojeluun osallistuvien tarpeisiin.

Visiomme

Olla tunnustettu johtaja turvallisten ja terveellisten työpaikkojen edistämisessä Euroopassa kolmikantaisuuden, osallistumisen ja työterveys- ja työturvallisuusriskien ennaltaehkäisykulttuurin kehittämisen mukaisesti ja varmistaa älykäs, kestävä, tuottava ja osallistava talous.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on Euroopan unionin työterveyttä ja työturvallisuutta käsittelevä tiedotusvirasto. Viraston työllä edistetään Euroopan komission työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa strategiakehystä vuosiksi 2014–2020 ja muita asiaankuuluvia EU:n strategioita ja ohjelmia, muun muassa Eurooppa 2020 -strategiaa.

Lisätietoa saa järjestön strategiasta ja toimintaohjelmista ja perustamisasetuksesta.