Työperäisen syövän riskitekijät Euroopassa – tiivistelmä työntekijöiden altistumistutkimuksen metodologiasta

Keywords:

EU-OSHAn kyselytutkimus, jossa käsitellään työntekijöiden altistumista syövän riskitekijöille Euroopassa, antaa tietoa ja näkemyksiä työntekijöiden todennäköisestä altistumisesta 24 tunnetulle syövän riskitekijälle heidän viimeisimmän työviikkonsa aikana. Tämä työntekijöiden altistumista koskeva kyselytutkimus järjestettiin Saksassa, Irlannissa, Espanjassa, Ranskassa, Unkarissa ja Suomessa vuonna 2023.

Tässä julkaisussa luodaan katsaus siihen, miten työntekijöiden altistumista käsittelevä kyselytutkimus kehitettiin australialaisen työperäisten altisteiden tutkimuksen ja OccIDEAS-työkalun pohjalta ja miten se mukautettiin EU:n kontekstiin. Julkaisussa on yhteenveto myös siitä, miten tutkimus muokattiin tarkoitukseensa sopivaksi ja miten se toteutettiin. 

Lataa in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |