Työperäiset syövän riskitekijät Euroopassa – työntekijöiden altistumista koskevan kyselytutkimuksen metodologia

Keywords:

Työntekijöiden altistumista syövän riskitekijöille koskeva kyselytutkimus antaa tietoa siitä, miten todennäköisesti työntekijät ovat altistuneet useille tunnetuille syövän riskitekijöille viimeisen työviikkonsa aikana. Tässä selvityksessä kuvataan työntekijöiden altistumista syövän riskitekijöille koskevan kyselytutkimuksen laadinnassa käytettyä metodologiaa.

Siinä selitetään, miten kyselytutkimusta mukautettiin australialaisen työperäistä altistumista koskevan tutkimuksen pohjalta ja mitkä vaiheet edelsivät kyselyn kääntämistä niiden EU:n jäsenvaltioiden kielille, joissa se toteutettiin. Lisäksi selvityksessä käsitellään yksityiskohtaisesti mukautetun kyselylomakkeen testausta ja sen jälkeisiä otannan, pääasiallisen kentällä tehtävän työn sekä tietojen laadunvalvonnan ja painotuksen kriteerejä.

Selvityksessä annetaan lisätietoja ja täydennetään jo julkaistua yhteenvetoa työntekijöiden altistumista syövän riskitekijöille koskevan kyselytutkimuksen metodologiasta.

Lataa in: en