Työperäiset syövän riskitekijät Euroopassa – työntekijöiden altistumista koskevan kyselytutkimuksen ensimmäiset tulokset

Keywords:

EU-OSHAn tekemä kyselytutkimus, joka koskee työntekijöiden altistumista syövän riskitekijöille Euroopassa (WES), antaa tietoa työntekijöiden todennäköisestä altistumisesta 24 tunnetulle syövän riskitekijälle heidän viimeisimmän työviikkonsa aikana. Tämä työntekijöiden altistumista koskeva kyselytutkimus järjestettiin Saksassa, Irlannissa, Espanjassa, Ranskassa, Unkarissa ja Suomessa vuonna 2023.

Tässä julkaisussa esitellään työntekijöiden altistumistutkimuksen ensimmäiset tulokset, joissa kerrotaan, mitkä ovat tutkimukseen sisältyneistä syövän riskitekijöistä yleisimmät työperäiset altisteet ja millaisissa olosuhteissa altistuminen tapahtuu. Lisäksi kerrotaan altistumisen ja joidenkin työolojen välisestä yhteydestä. Tulokset osoittavat, että mikro- ja pientyöpaikkojen työntekijöillä on suurempi riski altistumiseen kuin keskisuurten tai suurten työpaikkojen työntekijöillä. Riski myös suurenee yli 50 tuntia viikossa työskentelevillä työntekijöillä.

Lataa in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |