Kroatia

Työ- ja eläkejärjestelmäministeriö on Kroatian tasavallassa työsuojeluasioista ensisijaisesti vastaava hallinnollinen taho. Työsuojelun täytäntöönpanoon osallistuu sen lisäksi neljä muuta tahoa:

  • Työturvallisuuden parantamisesta vastaava laitos on tärkein kansallinen elin, joka on vastuussa työturvallisuuden valvonnasta ja parantamisesta.
  • Kroatian työterveyden suojelusta ja työturvallisuudesta vastaava laitos tekee seurantaa ja antaa asiantuntijatukea terveysministeriölle, jonka alaisuudessa se toimii.
  • Kroatian sairausvakuutusrahasto on terveysministeriön alaisuudessa toimiva elin, joka rahoittaa työterveyden suojelua ja työturvallisuutta.
  • Työsuojelutarkastuslaitos on työ- ja eläkejärjestelmäministeriön yhteydessä toimiva hallinnollinen organisaatio, joka suorittaa työsuojelumääräysten noudattamista koskevia tarkastuksia.

Koordinointikeskusten yhteystiedot

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Kroatia.
Contact person:
Ana AKRAP
Sähköpostiosoite: ana [dot] akrap [at] mrms [dot] hr