You are here

Kroatia

Kroatian talous-, työ- ja yrittäjyysministeriö on pääasiallinen työsuojeluasioista vastaava hallinnollinen virasto Kroatian tasavallassa. Työsuojelun toteutukseen osallistuu kolme muutakin laitosta:  • Kroatian työsuojelulaitos suorittaa seurantaa ja tarjoaa ammatillista tukea. Sitä valvovat terveys- ja sosiaaliministeriö sekä talous-, työ- ja yrittäjyysministeriö.
  • Kroatian työterveysvakuuutuslaitos rahoittaa työterveyttä ja -turvallisuutta, ja sitä valvoo terveys- ja sosiaaliministeriö.
  • Työsuojelutarkastuslaitos on valtionhallinnon organisaatio, joka saa toimivaltansa suoraan Kroatian tasavallan hallitukselta ja joka suorittaa tarkastuksia työsuojelua koskevien säännösten toteuttamisesta ja työsuojelun tilasta.

Koordinointikeskusten yhteystiedot

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Kroatia.
Contact person:
Nenad MARINIĆ
Sähköpostiosoite: nenad [dot] marinic [at] mrms [dot] hr