Kroatia

Kroatiassa työsuojeluasiat kuuluvat ensi sijassa työllisyydestä, eläkejärjestelmästä, perheasioista ja sosiaalipolitiikasta vastaavalle ministeriölle. Se tekee työsuojelun alalla tiivistä yhteistyötä terveysministeriön kanssa. Työsuojelun täytäntöönpanoon osallistuu sen lisäksi kolme muuta tahoa:

 • Valtion tarkastuslaitos on keskushallinnon viranomainen, joka suorittaa tarkastuksia kymmenellä eri alalla, muun muassa työelämän ja työsuojelun aloilla. Valtion tarkastuslaitokseen kuuluu yhteensä 17 eri aloilla toimivaa tarkastusviranomaista, joista yksi on työsuojelusta vastaava työsuojeluviranomainen.
 • Kroatian kansanterveyslaitos on maan johtava kansanterveysasioista vastaava organisaatio. Kansanterveyslaitoksessa toimii työterveysosasto, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä.
 • Kroatian sairausvakuutusrahasto on terveysministeriön alaisuudessa toimiva elin, joka rahoittaa työterveyden ja työturvallisuuden suojelua. 

Focal points' contact details

 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  Ulica grada Vukovara 78,
  10 000
  Zagreb
  Croatia
  Contact person: Marina PRELEC
  E-mail address:
  marina.prelec [at] mrosp.hr