Portugali

Portugalin koordinointikeskusta hallinnoi ACT – työoloista vastaava viranomainen, joka toimii solidaarisuus-, työllisyys- ja sosiaaliturvaministeriön alaisuudessa, mutta jolla on hallinnollinen autonomia Portugalin mannneralueella. ACT:n tärkein tehtävä on edistää työolojen parantamista edistämällä työtapaturmien ehkäisemistä koskevia toimintatapoja ja valvomalla työtä koskevien standardien sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien lakien noudattamista kaikilla toiminta-aloilla sekä keskus- ja paikallishallinnon yksiköissä, mukaan lukien julkiset laitokset. Kolmikantaisena elimenä ACT tekee yhteistyötä työmarkkinaosapuolten (läsnä neuvoa-antavassa neuvostossa) kanssa työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien parhaiden käytäntöjen jakamisen helpottamiseksi ja eurooppalaisten kampanjoiden edistämiseksi.


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt