Portugali

Portugalin koordinointikeskusta hallinnoi ACT – työoloista vastaava viranomainen, joka toimii solidaarisuus-, työllisyys- ja sosiaaliturvaministeriön alaisuudessa, mutta jolla on hallinnollinen autonomia Portugalin mannneralueella. ACT:n tärkein tehtävä on edistää työolojen parantamista edistämällä työtapaturmien ehkäisemistä koskevia toimintatapoja ja valvomalla työtä koskevien standardien sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien lakien noudattamista kaikilla toiminta-aloilla sekä keskus- ja paikallishallinnon yksiköissä, mukaan lukien julkiset laitokset. Kolmikantaisena elimenä ACT tekee yhteistyötä työmarkkinaosapuolten (läsnä neuvoa-antavassa neuvostossa) kanssa työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien parhaiden käytäntöjen jakamisen helpottamiseksi ja eurooppalaisten kampanjoiden edistämiseksi.


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Autoridade para as Condiçôes do Trabalho
Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
3000-177 Coimbra
Portugali
Contact person:
Emília TELO
Tel: +351 239 400 000
Sähköpostiosoite: pfn [dot] eu-osha [at] act [dot] gov [dot] pt