Romania

Romaniassa työterveydestä ja työturvallisuudesta vastaa työministeriön alainen perheiden ja sosiaaliturvan yksikkö. Sen tärkeimmät vastuualueet ovat kansallisen politiikan ja strategian laatiminen alalle, normatiivisten lakien valmistelu kansallisen strategian toteuttamiseksi sekä lainsäädännön täytäntöönpano. Työtarkastusyksikkö valvoo, että työsuojelulainsäädäntöä noudatetaan.Kansallinen työsuojelun tutkimus- ja kehittämisinstituutti "Alexandru Darabont" vahvistaa tieteellisin perustein työterveyden ja työturvallisuuden kehittämistoimenpiteet ja edistää alalle sovittua politiikkaa. Kansanterveysministeriö on tärkein viranomainen tällä hyvinvoinnin osa-alueella. Kansanterveysosastot valvovat työterveysstandardien noudattamista ja edistävät työterveyttä. Kansallinen eläkkeiden ja muiden sosiaalivakuutusoikeuksien yksikkö on vakuuttaja työtapaturmien ja työperäisten sairauksien varalta.Romanian koordinointikeskus hallinnoi kansallista työterveys- ja turvallisuusverkostoa ja tiedottaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Romanian internet-sivustolla.


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
Bd. Ghencea nr.35A, sector 6
061 692 Bucharest
Romania
Contact person:
Ioana-Georgiana NICOLESCU
Tel: +40 (21) 313 31 58
Sähköpostiosoite: georgiana [dot] nicolescu [at] gmail [dot] com