Pohjois-Makedonia

Työ- ja sosiaaliministeriö (MoLSP) on kansallinen yhteyspiste, joka toimii EU-OSHAn virallisena edustajana Pohjois-Makedonian tasavallassa. Työ- ja sosiaaliministeriön tehtävänä on luoda ja toteuttaa tehokkaasti työmarkkinoita, sosiaaliturvaa, yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä syrjinnältä suojelua ja syrjinnän ehkäisemistä koskevia politiikkoja kansainvälisten standardien ja periaatteiden mukaisesti. Tätä tehtävää toteutetaan, jotta saavutetaan esimerkiksi seuraavat tavoitteet: työntekijöiden oikeuksien parantaminen yhdenmukaistetun työlainsäädännön avulla EU:n direktiivien ja ILO:n yleissopimusten mukaisesti, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän parantaminen ja työntekijöiden oikeuksien suojelu sekä niiden täytäntöönpanovalmiuksien lisääminen.

EU-OSHAn kansallisena yhteyspisteenä työ- ja sosiaaliministeriö tukee ja edistää viraston työtä kansallisella tasolla, levittää mainosmateriaalia ja muuta työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvää materiaalia, helpottaa työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamista, tukee ja edistää työterveys- ja -turvallisuuskampanjoita (HWC) sekä järjestää työterveys- ja -turvallisuustapahtumia ja tiedottaa tärkeistä kansainvälisistä alan teemapäivistä ja/tai osallistuu näihin tapahtumiin ja teemapäiviin.

Tätä varten se hyödyntää usein kansallista työterveys- ja työturvallisuusneuvostoa, joka on ainutlaatuinen kansallisen tason neuvoa-antava elin työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Sen on perustanut maan hallitus, ja se koostuu 15 jäsenestä (jotka edustavat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä, asiaankuuluvia valtion laitoksia, työturvallisuuden ja työlääketieteen ammattilaisten järjestöjä ja korkea-asteen oppilaitoksia).

Focal points' contact details