Bulgaria

Bulgarian tasavallassa julkinen työturvallisuus- ja työterveyspolitiikka on ministereistä koostuvan valtioneuvoston alainen. Työ- ja sosiaaliministeriö kehittää koordinoi ja toimeenpanee julkista työturvallisuus- ja työterveyspolitiikkaa. Terveysministeriö johtaa ja koordinoi työterveyden suojelemiseen ja edistämiseen tähtäävää toimintaa. Yleisen työtarkastuslaitoksen toimeenpanovirasto vastaa valtiollisen tahona työlainsäädännön noudattamisen valvonnasta työturvallisuuden ja työterveyden takaamiseksi. Lisäksi se vastaa työehtolainsäädännön toimeenpanosta. Kansallinen sosiaaliturvavirasto (NSSI) suorittaa työkykyisyyttä koskevien tieteellisten julkaisujen seurantaa, tutkii työtapaturmia sekä ylläpitää työtapaturmia koskeva tietokantaa.Kansallista työturvallisuus- ja työterveyspolitiikkaa kehitetään ja toimeenpannaan kolmikantaisena yhteistyönä kansallisella, alakohtaisella ja alueellisella tasolla. Kansallinen työoloja käsittelevä neuvosto (NCWC) on pysyvä elin, joka vastaa kansallisella tasolla työturvallisuus- ja työterveyspolitiikan kehittämisen ja toteuttamisen koordinoinnista, neuvonnasta ja yhteistyöstä. Kaikissa hallintopiireissä toimii alueneuvostoja, jotka huolehtivat työturvallisuus- ja työterveysasioiden kolmikantaisesta yhteistyöstä. Lisäksi joissakin yrityksissä on tarpeen mukaan työoloja käsitteleviä komiteoita työnantajien ja työntekijöiden välistä keskustelua varten.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg