Islanti

Islantilainen näkökulma eurooppalaiseen yhteistyöhön työterveyden ja työturvallisuuden saralla.



Islannin työympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuslain

N:o 46/1980 tarkoitus on taata terveellinen ja turvallinen

työympäristö, joka vastaa yleisesti yhteiskunnan sosiaalista ja

teknistä kehitystä, ja taata sellaiset olosuhteet, että

työpaikoissa on mahdollista ratkaista turvallisuuteen ja terveyteen

liittyvät ongelmat lakien ja määräysten mukaisesti,

työnantajien ja työntekijöiden ohjeiden mukaisesti sekä

työturvallisuus- ja työterveysviraston

suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti.



Tämä laki kattaa kaiken toiminnan, jossa yksi tai

useampi henkilö on työllistettynä siihen katsomatta, ovatko he yrityksen omistajia vai

työntekijöitä. Työnantajat ovat velvollisia varmistamaan, että

työympäristö, turvallisuus ja vaarojen torjunta ovat asianmukaiset ja

tyydyttävät.


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Vinnueftirlitið
Dvergshöfði 2
110 Reykjavik
Islanti
Contact person:
Sigurdur SIGURDSSON
Sähköpostiosoite: siggi [at] ver [dot] is