Liettua

Liettuassa työterveys- ja työturvallisuutta koskevan politiikan toteuttamisesta ovat vastuussa sosiaali- ja työministeriö yhdessä terveysministeriön kanssa. Valtion työtarkastusvirasto, joka toiimii sosiaali- ja työministeriön alaisuudessa, on vastuussa työtapaturmien ja työperäisten sairuksien ehkäisemisestä, työsuojelusta ja työlainsäädännön rikkomusten torjumisesta sekä Liettuan valtion työlainsäädännön noudattamisen valvonnasta. Työtarkastusvirasto valvoo myös työsuojelua ja työmarkkinaosapuolia koskevien säädösten noudattamista yrityksissä, laitoksissa, organisaatioissa ja muissa työyhteisöissä katsomatta niiden oikeudelliseen muotoon ja toimintamuotoon- tai -alueeseen , jolloin kyseeseen voi tulla myös luonnolliset henkilöt työnantajina (Kansallinen työtarkastuslaki Nro IX-1768, Žin., 2003, Nro 102-4585).Työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista toimintalinjoista ja niiden toteuttamisesta säädestään kahdessa keskeisessä laissa, joita ovat työlaki (Darbo Kodeksas) ja laki työterveydestä ja työturvallisuudesta (Nro IX-1672, Žin., 2003, Nro 70-3170).Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston koordinoinitkeskuksensa Liettuassa toimii valtion työtarkastusvirasto. Se koordinoi työterveys- ja työturvallisuusalan tietoverkostoa, johon kuuluvat maan työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sekä tieteelliset ja julkiset laitokset ja muut elimet, jotka toteuttavat kansallista työterveys- ja töturvallisuuspolitiikkaa.


Focal points' contact details

 • State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija
  Algirdo g. 19
  03213
  Vilnius
  Lithuania
  Contact person: Nerita SOT
  E-mail address:
  nerita.sot [at] vdi.lt