Unkari

Unkarin hallitukseen on nimitetty työllisyyspolitiikkaa käsittelevä ministeri, ja työsuojelua ja työvoima-asioita käsittelevien viranomaisten hallinnolliset tehtävät kuuluvat pääkaupungin ja läänien hallinnosta vastaavien alueneuvostojen piiritoimistoille.

Pääkaupungin/läänien alueneuvostojen piiritoimistot ovat valtionhallintoon kuuluvia alueellisia elimiä, jotka tekevät työsuojelutarkastuksia. Valtiovarainministeriön alainen työsuojeluosasto puolestaan muun muassa antaa ammatillista ohjausta työsuojelutarkastajille ja edistää aktiivisesti työsuojelua koskevien määräysten valmistelua ja laatimista. Lisäksi työsuojeluosasto hallinnoi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallista koordinointikeskusta ja tekee siinä yhteydessä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Kaivostoimintaan liittyvien työpaikkojen turvallisuutta valvoo erillinen organisaatio (Unkarin kaivostoiminnan ja geologian tutkimuslaitos).

Focal points' contact details