Unkari

Unkarin hallitukseen on nimitetty työllisyyspolitiikkaa käsittelevä ministeri, ja työterveyttä ja -turvallisuutta sekä työvoima-asioita käsittelevien viranomaisten hallinnolliset tehtävät kuuluvat pääkaupungin ja läänien hallinnosta vastaavien alueneuvostojen piiritoimistoille.

Pääkaupungin/läänien alueneuvostojen piiritoimistot ovat valtionhallintoon kuuluvia alueellisia elimiä, jotka tekevät työterveys- ja työturvallisuustarkastuksia. Kansantaloudesta vastaavan ministeriön alainen työterveys- ja työturvallisuusosasto puolestaan muun muassa antaa ammatillista ohjausta työterveys- ja työturvallisuustarkastajille ja edistää aktiivisesti työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien määräysten valmistelua ja laatimista. Lisäksi työterveys- ja työturvallisuusosasto hallinnoi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallista koordinointikeskusta ja tekee siinä yhteydessä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Kaivostoimintaan liittyvien työpaikkojen turvallisuutta valvoo erillinen organisaatio (säännellyn toiminnan valvontaviranomainen).

Focal points' contact details