You are here

Unkari

Työterveys ja työturvallisuus on Unkarissa sosiaali- ja työministeriön vastuualuetta. Ministeriön alainen Unkarin työsuojeluhallinto seuraa työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön sekä työlainsäädännön noudattamista.Työsuojeluhallinto osallistuu aktiivisesti työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvien säädösten valmisteluun ja kehittämiseen. Se toimii myös Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston koordinointikeskuksena ja tekee tässä ominaisuudessa yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa.Unkarin työsuojeluhallinnon päätoimisto on Budapestissa, ja sen alaisuudessa toimii seitsemän alueellista työsuojeluyksikköä. Valvonnan lisäksi työsuojeluhallinnon yksiköt tarjoavat monenlaisia neuvontapalveluja. Kaivostyöpaikkojen turvallisuutta valvoo erillinen organisaatio (Unkarin kaivos- ja geologiatoimisto).


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Ministry of Finance, Department of Occupational Safety and Health
József nádor tér 2-4
1369 Budapest
Unkari
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
Sähköpostiosoite: katalin [dot] balogh [at] pm [dot] gov [dot] hu