Tšekin tasavalta

Tšekin tasavallassa työterveys ja -turvallisuus sekä hyvinvointi työssä kuuluvat lähinnä työ- ja sosiaaliasiain ministeriön - joka myös hoitaa työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua - ja terveysministeriön toimivaltaan. Vähäisemmässä määrin nämä asiat kuuluvat myös Tšekin kaivosviraston ja valtion ydinturvallisuusviraston tehtäviin.

Työsuojelutarkastusvirasto ja alueelliset työsuojeluviranomaiset valvovat työsuojeluoloja koskevien normien noudattamista. Tšekin tasavallan terveysministeriön osana toimiva valtion työterveysviranomainen vastaa työterveysnormien täytäntöönpanon valvonnasta. Tšekin kaivosvirasto valvoo työsuojelunormien noudattamista kaivosteollisuudessa ja räjähteiden käytössä. Valtion ydinturvallisuusvirasto vastaa sääntelyasioista ionisoivan säteilyn osalta.

Kolmikantainen työsuojeluneuvosto, joka on Tšekin hallituksen neuvoa-antava elin, koordinoi useiden valtion viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten toimintaa työsuojelun alalla. Neuvoston puheenjohtajana on työ- ja sosiaaliministeri.

Tšekin koordinointikeskus koordinoi ja johtaa kansallista työsuojeluverkostoa. Tšekin työturvallisuustutkimuslaitos (VUBP) ja kansanterveyslaitos (SZU) ovat työhyvinvoinnin asiantuntijakeskuksia. Ne keräävät tietoa terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista työssä ja suorittavat asiaan liittyvää tutkimusta.

Focal points' contact details

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Na Poříčním právu 1
  128 01
  Prague 2
  Czech Republic
  Contact person: Jaroslav HLAVÍN
  E-mail address:
  jaroslav.hlavin [at] mpsv.cz