Irlanti

Työterveys- ja turvallisuusviraston työ tähtää pysyvään kulttuuurinmuutokseen, jossa ennakoiva työturvallisuuden, työterveyden ja hyvinvoinnin hallinta nähdään tärkeänä osatekijänä jokaisen yrityksen ja organisaation pitkän aikavälin menestyksessä. Uskomme, että tarjoamalla vision ja strategiset suuntalinjat tämä kulttuurinmuutos saavutetaan.On vahvaa näyttöä siitä, että yritykset, joilla on hyvä työturvallisuus- ja työterveyskäytäntö, ovat kilpailukykyisempiä ja tuottavampia. Jotkin Irlannin menestyksekkäimmistä yrityksistä korostavat voimakkaasti työntekijöidensä turvallisuutta ja terveyttä. Lisäksi hyvä työsuojelu voi parantaa koko yhteiskuntamme terveyttä ja hyvinvointia.Lähestymme asiaa laajasti kahtaalta. Johdamme ja lisäämme kaikkien niiden sitoutumista, jotka voivat vaikuttaa työsuojelun tasoon, ja panemme täytäntöön turvallisuus- ja terveyslainsäädäntöä siellä, missä sen noudattamista ei oteta vakavasti.


Focal points' contact details

 • Health and Safety Authority
  3rd floor, Hebron House, Hebron Road
  R95 T91Y
  Kilkenny
  Ireland
  Contact person: Gavin LONERGAN
  E-mail address:
  gavin [at] hsa.ie