Ruotsi

Ruotsin työympäristövirasto Mynak on toiminut vuodesta 2019 lähtien Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kansallisena yhteyspisteenä Ruotsin valtion ja parlamentin nimissä.

Yhteyspisteenä Mynak koordinoi valtion, työnantajien ja työntekijöiden edustajien työsuojeluun liittyviä toimia työelämän eri osa-alueilla tehtävän kansallisen ja kansainvälisen työn vahvistamiseksi.

Ruotsin työympäristövirasto on työterveyden ja työturvallisuuden kansallinen tietokeskus, jonka tehtävänä on

  • kerätä, koota ja levittää olemassa olevaa tutkimukseen perustuvaa tietämystä työstä ja työympäristöstä
  • arvioida ja analysoida toteutettujen uudistusten ja hallituksen aloitteiden vaikutuksia
  • auttaa tunnistamaan ja korjaamaan tietämyksessä olevia puutteita ja kehittämisen tarpeessa olevia osa-alueita
  • seurata ja edistää tietämyksen kehittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti
  • seurata ja kannustaa työterveysjärjestöjen kehittämistä.

Koordinointikeskusten yhteystiedot

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Ruotsi
Contact person:
Pernilla BJÄRNE
Tel: +46 26-14 84 13
Sähköpostiosoite: pernilla [dot] bjarne [at] mynak [dot] se