Ruotsi

Ruotsin hallitus ja valtiopäivät ovat antaneet Ruotsin työympäristöviranomaisen tehtäväksi varmistaa, että työskentely-ympäristöt täyttävät niille työterveydestä ja -turvallisuudesta lainsäädännössä annetut vaatimukset, jotta kaikkien olisi mahdollista työskennellä hyvässä ja jatkuvasti paranevassa ympäristössä. Ruotsin työympäristölaki on puitelaki, ja tarkemmat määräykset ovat työympäristöviranomaisen antamissa säännöksissä. Työympäristöviranomainen on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston koordinointikeskus Ruotsissa, ja se myös koordinoin hallituksen, työnantajien ja työntekijöiden edustajien kumppanuusverkostoa.Se edustaa Ruotsin hallitusta työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komiteassa (Advisory Committee on Safety and Health at Work, ACSH). Tämä kolmikantainen komitea avustaa Euroopan komissiota valmistelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla kaikkea työsuojelutoimintaa.Työympäristöviranomainen osallistuu myös johtavien työsuojelutarkastajien komiteaan (Senior Labour Inspectors’ Committee, SLIC). Se on Euroopan komission neuvoa-antava komitea, jonka jäsenet ovat jäsenvaltioiden työsuojeluviranomaisten tai vastaavien elinten ylempiä toimihenkilöitä.


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Ruotsi
Contact person:
Anna MANNIKOFF
Sähköpostiosoite: anna [dot] mannikoff [at] mynak [dot] se