Belgium

Belgiassa työsuojelu ja työhyvinvointi kuuluvat työministerin ja sen hallinnon eli liittovaltion työllisyyttä, työvoimaa ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua käsittelevän julkisen palvelun toimivaltaan. Kyseinen hallinto koordinoi ja hallinnoi Belgian koordinointikeskusta.

Erityisen tiiviistä yhteistyötä koordinointikeskus tekee työn inhimillistämiseen keskittyvän osaston kanssa. Osasto vastaa sääntelyasioista sekä huolehtii vuoropuhelusta työmarkkinaosapuolten kanssa ja työhyvinvoinnin edistämisestä. Kyseiseen hallintoon kuuluu myös työsuojeluviranomainen, joka valvoo työsuojelua ja työhyvinvointia koskevien vaatimusten noudattamista.

Belgian koordinointikeskus

 • hallinnoi ja koordinoi kansallista kolmikantaverkostoa kaikkien sidosryhmien kanssa työturvallisuuden ja työterveyden alalla
 • kerää oleellista työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa tietoa ja keskittyy tässä erityisesti hyviin käytäntöihin
 • osallistuu aktiivisesti EU-OSHAn hallintosuunnitelman laatimiseen
 • tiedottaa verkostolle kaikista merkityksellisistä EU-OSHAlta saaduista tiedoista
 • toteuttaa EU:n kampanjatoimia
 • kannustaa ja helpottaa eri sidosryhmien yhteisiä toimia työsuojelun parantamiseksi pk-yrityksissä
 • kehittää ja edistää alakohtaisia kansallisia OiRA-välineitä Belgiassa
 • käynnistää rajatylittävää yhteistyötä hyvien käytäntöjen edistämiseksi ja ennaltaehkäisyyn tähtäävien hankkeiden tukemiseksi.

Hyödyllisiä resursseja 

Lue lisää työhyvinvoinnista Belgiassa Belgian työhyvinvointikeskuksen (BeSWIC) verkkosivustolla osoitteessa http://www.beswic.be/

Työhyvinvoinnin valvonnan osasto (työsuojeluviranomainen) Viranomainen valvoo työsuojelua ja työhyvinvointia koskevien vaatimusten noudattamista.

Lisää tietoa työlainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä (esim. työsopimuksista) on saatavilla sosiaalilainsäädännön valvontaa käsittelevillä Belgian työsuojeluviranomaisen verkkosivulla 

Tällaisiin kysymyksiin emme voi puuttua.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be