You are here

Belgium

Belgiassa,
turvallisuus, terveys ja hyvinvointi työssä kuulu, että työ ja sen
Federal Public Service työelämä ja sosiaalinen vuoropuhelu.

Työsuojeluperiaatteet
"valvonta Well-being at work" valvonta noudatetaan työturvallisuutta,
terveyttä ja hyvinvointia koskevia standardeja. Directorate-General
for inhimillistäminen työ vastaa Regulatory Affairs ja huolehtii
vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kanssa ja edistää hyvinvointia
työssä.

Belgian keskipiste koordinoi ja hallinnoi kansallinen työsuojelun verkkoon. Belgiassa, keskeiset toimijat on ryhmitelty Belgian SafeWork Information Center

(BeSWIC). Belgian
tietoa keskuksen työhyvinvoinnin BeSWIC kerää tietoa turvallisuuteen,
terveyteen ja hyvinvointiin työssä Belgian verkkosivuilla Euroopan
työturvallisuus-ja työterveysvirasto


Koordinointikeskusten yhteystiedot

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Social Overleg
Ernest Blerotstraat 1 bureel 6034
1070 Brussel
Belgia
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 2233 4228
Sähköpostiosoite: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be