Norja

Norjan työympäristölain tarkoituksena on taata kaikille työntekijöille varmat työehdot, turvallinen työympäristö sekä mielekäs työtilanne.
Yrityksen vastaavat itse työhön liittyvien onnettomuuksien ja terveyshaittojen ehkäisemisestä. Työantajat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että työympäristö ja sen turvallisuustaso ovat asianmukaiset ja tyydyttävät. Viranomaiset auttavat sen varmistamisessa, että yrityksissä suoritetaan järjestelmällistä työterveyden, työturvallisuuden ja työympäristön parantamiseen liittyvää kehitystyötä.
Työministeriön alaisuudessa toimivat Norjan työtarkastusviranomainen, Norjan öljyteollisuuden turvallisuusviranomainen sekä tutkimusta tekevä kansallinen työterveysinstituutti (STAMI). Norjan työtarkastuslaitos on hallituksen elin. Viranomaisen tehtävänä on valvoa yrityksiä sen varmistamiseksi, että ne noudattavat työympäristölain vaatimuksia.Norjan työtarkastusviranomainen toimii koordinointikeskuksena yhteydenpidossa Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston kanssa.


Focal points' contact details

 • Arbeidstilsynet/The Norwegian Labour Inspection Authority
  Statens hus, Prinsens Gate 1
  7468
  Trondheim
  Norway
  Contact person: Astrid Lund RAMSTAD
  E-mail address:
  focal.point [at] arbeidstilsynet.no