Viro

Viron keskeisin työsuojelua koskeva asiakirja tuli voimaan 26. heinäkuuta 1999. Tämän lain perusteella maan hallitus ja sosiaaliministeriö on antanut useita asiankuuluvia asetuksia. Viron työsuojelujärjestelmän mukaan sosiaaliministeriö on täytäntöönpanoviranomainen, jonka tehtävänä on säännellä koko työsuojelualaa. Sen alaisuudessa toimivat kaksi yksikköä (työelämän kehittämistä käsittelevä osasto ja terveydenhuollon osasto) puolestaan toimivat suoraan työsuojelupolitiikkaan liittyvien ksysymysten parissa. EU-OSHAn kansallinen koordinointikeskus Virossa toimii sosialiminsteriön yhteydessä (työelämän kehittämisen osasto). Tällä hetkellä koordinointikeskusten verkostoon kuuluu 16 valtion virastoa ja valtiosta riippumatonta organisaatiota.

Kansallinen koordinointikeskus toimii viraston edustajana Virossa; se toimii välittäjänä viraston ja jäsenvaltion välillä niiden työsuojelua koskevassa toiminnassa ja se koordinoi toimintaa jäsenvaltion tasolla. Koordinointikeskuksen verkkosivuston tavoitteena on on tarjota kattavaa tietoa sekä kansallisella että EU:n tasoilla työsuojelusta, erityisesti hyvistä käytännöistä ja eurooppalaisista kampanjoista.

Työlainsäädäntöä ja työsuojeluvaatimusten noudattamista valvoo työsuojeluviranomainen. Työsuojeluviranomaisella on myös neuvontapuhelin, johon työnantajat ja työntekijät voivat soittaa työlainsäädäntöä ja työympäristöä koskevissa kysymyksissä.

Focal points' contact details

 • Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618
  Tallinn
  Estonia
  Contact person: Kristel PLANGI
  E-mail address:
  kristel.plangi [at] ti.ee