Viro

Viron keskeisin työsuojelua koskeva asiakirja tuli voimaan 26. heinäkuuta 1999. Tämän lain perusteella maan hallitus ja sosiaaliministeriö on antanut useita asiankuuluvia asetuksia. Viron työsuojelujärjestelmän mukaan sosiaaliministeriö on täytäntöönpanoviranomainen, jonka tehtävänä on säännellä koko työsuojelualaa. Sen alaisuudessa toimivat kaksi yksikköä (työelämän kehittämistä käsittelevä osasto ja terveydenhuollon osasto) puolestaan toimivat suoraan työsuojelupolitiikkaan liittyvien ksysymysten parissa. EU-OSHAn kansallinen koordinointikeskus Virossa toimii sosialiminsteriön yhteydessä (työelämän kehittämisen osasto). Tällä hetkellä koordinointikeskusten verkostoon kuuluu 16 valtion virastoa ja valtiosta riippumatonta organisaatiota.Kansallinen koordinointikeskus toimii viraston edustajana Virossa; se toimii välittäjänä viraston ja jäsenvaltion välillä niiden työsuojelua koskevassa toiminnassa ja se koordinoi toimintaa jäsenvaltion tasolla. Koordinointikeskuksen verkkosivuston tavoitteena on on tarjota kattavaa tietoa sekä kansallisella että EU:n tasoilla työsuojelusta, erityisesti hyvistä käytännöistä ja eurooppalaisista kampanjoista. Kansalliseen koordinointikeskukseen voi ottaa yhteyttä kirjoittamalla seuraviin osoitteisiin: tiit.kaadu@sm.ee ja ester.runkla@sm.eeTyöympäristöneuvosto toimii sosiaaliministeriön alaisuudessa. Neuvosto koostuu kolmikantaisesta neuvontaelimestä, johon kuuluu 15 jäsentä. Sen päätehtävänä on antaa suosituksia ja ilmaista kantansa työympäristöä koskevan politiikan kehittämisestä ja täytäntöönpanosta. Sen jälkeen, kun Terveydenhuollon keskus lopetettiin vuonna 2004, työsuojelun toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirrettiin Terveydenhuollon virastolle (työympäristöosasto). Työsuojeluhallinto valvoo valtion asettamien työterveyden ja työturvallisuuden vaatimusten noudattamista. Työsuojeluhallinto on jaettu rakenteellisesti ja maantieteellisesti pohjoisen, etelän, lännen ja idän työsuojelupiireihin.


Koordinointikeskusten yhteystiedot

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Viro
Contact person:
Kristel PLANGI