Sveitsi

Sveitsissä työsuojelusta säädetään pääasiassa kahdessa laissa. Työlaissa säädetään työajasta, terveydensuojelusta, työpaikan rakennusstandardeista ja henkilökohtaisen loukkaamattomuuden suojelusta. Tapaturmavakuutuslaki taas kattaa työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisyn. Kantonien työsuojeluhallintoviranomaiset, SUVA (tärkein tapaturmavakuutusviranomainen) ja talousasioiden valtiosihteeristö (Seco) valvovat lakien toteutumista. Koordinointikomissio (EKAS) valvoo ja rahoittaa tapaturmien ehkäisyn tarkastusjärjestelmää.Työmarkkinaosapuolet ovat edustettuina EKAS:ssa ja liittovaltion työkomissiossa, joka kehittää yleisiä terveydensuojelulakeja.Yritysten, joilla on suurempi tapaturmariski ja yli kymmenen työntekijää, on konsultoitava työturvallisuus- ja terveysviranomaisia.


Koordinointikeskusten yhteystiedot

State Secretariat for economic affairs SECO
Holzikofenweg 36
3003 Bern
Sveitsi
Contact person:
Vesna SORMAZ
Tel: +41 58 463 89 68