Sveitsi

Sveitsissä työsuojelusta säädetään pääasiassa kahdessa laissa. Työlaissa säädetään työajasta, terveydensuojelusta, työpaikan rakennusstandardeista ja henkilökohtaisen loukkaamattomuuden suojelusta. Tapaturmavakuutuslaki taas kattaa työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisyn. Kantonien työsuojeluhallintoviranomaiset, SUVA (tärkein tapaturmavakuutusviranomainen) ja talousasioiden valtiosihteeristö (Seco) valvovat lakien toteutumista. Koordinointikomissio (EKAS) valvoo ja rahoittaa tapaturmien ehkäisyn tarkastusjärjestelmää.Työmarkkinaosapuolet ovat edustettuina EKAS:ssa ja liittovaltion työkomissiossa, joka kehittää yleisiä terveydensuojelulakeja.Yritysten, joilla on suurempi tapaturmariski ja yli kymmenen työntekijää, on konsultoitava työturvallisuus- ja terveysviranomaisia.


Focal points' contact details

 • State Secretariat for economic affairs SECO
  Holzikofenweg 36
  3003
  Bern
  Switzerland
  Contact person: Vesna SORMAZ
  E-mail address:
  vesna.sormaz [at] seco.admin.ch