Tanska

Työympäristöviranomainen toimii Tanskan työministeriön alaisuudessa ja koordinoi yhteistyötä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa. Se vastaa työsuojelulainsäädännön noudattamisesta kaikilla aloilla. Tiettyjen alojen säännökset ja niiden täytäntöönpano on kuitenkin siirretty muille maan viranomaisille: • off-shore-rakenteet energiahallitukselle.
 • laivaliikenne merenkulkuhallitukselle.
 • lentoliikenne valtion ilmailulaitokselle.

Työympäristöviranomainen auttaa varmistamaan turvallisen, terveydelle suotuisan ja jatkuvasti paranevan työympäristön tehokkaan valvonnan, asianmukaisen sääntelyn ja tiedottamisen avulla. Jos viranomainen havaitsee rikkomuksia työsuojelussa, voi se antaa erilaisia sanktioita. Työympäristöviranomainen laatii myös erilaisia määräyksiä ja oppaita yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Työympäristöviranomaisen toimipaikka sijaitsee Kööpenhaminassa, jossa on myös kaksi sen kuudesta toimipisteestä.


Focal points' contact details

 • Danish Working Environment Authority
  Landskronagade 33
  2100
  Copenhagen
  Denmark
  Contact person: Anne-Marie VON BENZON
  E-mail address:
  avb [at] at.dk