Albania

Kesäkuussa 2006 allekirjoitetun vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (SAA) myötä Albaniasta tuli osa vakautus- ja assosiaatioprosessia. Näissä puitteissa on saavutettu suurta edistystä työterveys- ja työturvallisuusasioissa.Hallitus valmisteli ja parlamentti hyväksyi kansallisen työterveys- ja työturvallisuusstrategian.

Hallitus on myös valmistellut työterveys- ja työturvallisuuslain, jonka odotetaan saavan parlamentin hyväksynnän. Työterveyden ja työturvallisuuden alalla toimivien laitosten koordinointia on lisätty ja yhteiskunnallista keskustelua on vahvistettu.Albanian mukanaolo Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) verkostossa ja viraston tuki kansalliselle koordinointikeskukselle ovat erittäin tärkeitä kansallisen työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän toimivuudelle.
Kansallisella koordinointikeskuksella on neljä strategista roolia: kansallisen verkoston organisointi, osallistuminen viraston neuvoa antaviin menettelyihin, kansallisen koordinointikeskuksen verkkosivuston hallinta sekä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikkoon liittyvän kampanjan järjestäminen.


Focal points' contact details

 • Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
  Rr. Dervish Hima
  --
  Tirana
  Albania
  Contact person: Eda BEQIRI
  E-mail address:
  Eda.Beqiri [at] sli.gov.al