Ranska

Työperäisiä riskejä ehkäisevä järjestelmä Ranskassa sisältää seuraavaa:

 • työministeriö, joka valmistelee ja täytäntöönpanee työsuojelupolitiikkaa yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa työoloja ohjaavassa Conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT) -komiteassa.
 • sosiaaliturvaelimet, jotka tukevat työperäisten riskien ja työtapaturmien ehkäisyä. Työnantajamaksuin rahoitettavaa järjestelmää hallinnoivat työmarkkinaosapuolet. Kansallinen palkansaajien sairausvakuutuskassa Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés ja alueelliset sairausvakuutusrahastot, Caisses Régionales d’Assurance Maladie, tukevat sitä.
 • tieteelliset, toiminnalliset ja lääketieteelliset elimet, joiden tehtävä työperäisten riskien alalla on ehkäisy, ennakointi, tiedon levittäminen ja hallinnointi. Niiden tärkein elin on Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail, joka auttaa parantamaan työperäisten riskien tuntemusta. Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail neuvoo yrityksiä ja ryhtyy toimenpiteisiin työstä johtuvien riskien ehkäisemiseksi.
 • lopuksi on työterveyslääketieteen palvelut, joita tarjoaa yksi tai useampi pelkästään ehkäisytyötä tekevä työterveyslääkäri tarkoituksenaan varmistaa, ettei työntekijöiden työperäinen terveys huonone.

Tietoa työlainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä (esimerkiksi työsopimuksista sekä työturvallisuudesta ja -terveydestä) on saatavilla seuraavilla verkkosivuilla:

Tämänkaltaisiin kysymyksiin emme voi puuttua.

Focal points' contact details

 • Ministère du Travail
  39-43 quai André Citröen
  75739
  Paris
  France
  Contact person: Lucie MEDIAVILLA
  E-mail address:
  lucie.mediavilla [at] travail.gouv.fr