Kreikka

Työ- ja sosiaaliturvaministeriö vastaa kaikista työterveys- ja työturvallisuusasioista kansallisella tasolla. Työsuojelulainsäädännöstä, strategiasta, organisaatiosta, tiedotuksesta, koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaava työolojen ja terveyden pääosasto ja työsuojeluhallinto (S.EP.E.), joka on työlainsäädännön toteutuksen tarkastus- ja täytäntöönpanoviranomainen, ovat tärkeimmät vastuulliset valtion viranomaiset.Työmarkkinaosapuolilla on keskeinen rooli työympäristön parantamisessa ja työperäisten tapaturmien ja sairauksien minimoimisessa vakiintuneen kansallisen työsuojeluvuoropuhelun kautta.Kreikan koordinointikeskus yhdessä työmarkkinaosapuolten ja muiden organisaatioiden kanssa mm. koordinoi ja johtaa työsuojelualan kansallisen tiedotusverkoston toimintaa.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr